BG | EN

Пловдивски села откриха подписка срещу инвестиционно намерение за каменна кариера

Изображението е публикувано в петицията на жителите на селото

Жителите на селата Тюркмен и Гранит в община Брезово откриха петиция с искане да се спре инвестиционното намерение за изграждане на кариера за добив на варовици в района. 

Според хората, кариерата ще замърси въздуха, тежките камиони ще разбият пътищата, а къщите им ще се напукат от взривните дейности. За пример те посочват случващото се в пловдивското село Белащица, където години наред хората протестират за премахване на кариерата за добив на инертни материали.

„Решението за каменната кариера не беше оповестено на хората в селото с нищо, освен една бележка, залепена на рядко посещавано от нас място само дни преди да изтече срока за обжалване“, посочват жителите на Тюркмен.

Те изпращат протестно писмо до Министерството на околната среда, екоинспекцията в Пловдив и областната администрация, както и до Община Брезово.

„Категорично не сме съгласни на една 470 метра североизточно от селото да се извършват взривни дейности, които ще пропукат и унищожат домовете ни, ще навредят на природата и биоразнообразието и ще влошат цялостния живот в нашето село. Не желаем да дишаме силно запрашен и замърсен въздух, нито праховите частици да покрият дворовете и домовете ни, пасищата за животни и цялата ни земеделска продукция“, пише в писмото.

Според жителите на Тюркмен, в своя проект фирмата, която иска да прави кариера в района – „АГРО ЕРГ“ ЕООД, посочва, че земите, които искат да превърнат в каменна кариера са „изоставени пасища“, но това не отговаря на истината. Местността „Орманите“, за която става въпрос, е земеделска земя и пасища, които селото използва. Община Брезово има приет Общ Устройствен План (ОУП), според който тези земи не могат да се използват за каменна кариера и взривна дейност. ОУП не позволява промяна на предназначението на имотите и хората не са съгласни фирмата да сменя статута на земите.

Според протестиращите, местността е точно до язовир „Дългъна“, който е важно местообитание за стотици растения и животни. Там се срещат редица застрашени и защитени в България видове, като голяма бяла чапла, папуняк, ливаден и тръстиков блатар, пет вида кълвачи и много други. 

Според текста на петицията, зад фирмата, която иска да прави каменна кариера в района стои семейството на бивш депутат. 

Кметският наместник на Тюркмен Стоян Стоянов обясни пред Радио Пловдив, че в кметството са получили инестиционните намерения за бъдещата каменна кариера и са били задължени да ги оповестят публично. 

Той казва още, че подкрепя жителите, които са против инвестиционното намерение: „Знаем какви са последиците от тези кариери – било в Белащица, било в Шишманци, което се намира само на 10 км от Тюркмен. Ние сме под подветрената част на селото, ще има шум, запрашеност, тежка техника. Никой не мисли за работните места – благодарим! Едва ли има жител, който спокойно може да приеме идеята на 400 м от дома му да има такава дейност“, посочва Стоянов. 

В петицията на хората от Тюркмен и Гранит са се подписали вече над 600 души.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините