Пловдивските адвокати поискаха оставката на зам. председателя на Висшия адвокатски съвет Людмил Рангелов

Адвокатски съвет – Пловдив
Снимка: „Под тепето“

Адвокатите от Пловдивската адвокатска колегия поискаха оставката на заместник председателя на Висшия адвокатски съвет – адв. Людмил Рангелов. Решението им е взето снощи на заседание от Адвокатски съвет – Пловдив. Действието им е продиктувано от интервю на Рангелов в национален ефир, където той изразява позиции, несъвместими с духа и текста на приетата единодушно декларация от делегатите на Общото събрание на адвокатите от страната.

В декларацията си от 22 февруари т.г. българските адвокати настояха за ясен, прозрачен и предвидим законодателен процес и изразиха тревога от случващото се в държавата през последните месеци в законодателната, изпълнителната и съдебната власт, което, според тях, поставя в опасност законността и върховенството на правото.

Според пловдивските адвокати, Людмил Рангелов е изразил позиция, която не подобава на заместник председател на Висшия адвокатски съвет, забравяйки че „призванието адвокат изисква от носещите го умствено и нравствено да са в състояние да защитават с достойнство от всякакви посегателства живота, имота, честта, свободата и другите блага на гражаданите, на обществото, а много пъти и на самата държава.“

Призванието на българския адвокат като общественик е залегнало в традициите на българската адвокатура, се посочва в разпространената позиция на Адвокатски съвет – Пловдив, цитирана от регионалното издание „Под тепето“. .

„Споделяйки напълно вижданията на нашите предшественици и бидейки последователи на завещаните ни от тях ценности ние, членовете на АС-Пловдив считаме, че адв. Людмил Рангелов няма необходимите комплексни качества, за да продължи да заема поста на Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет, а напротив, заемането на този пост от колеги като него, които с лекота изпращат в публичното пространство послания, в разрез с излъчените такива от Общото събрание на адвокатите от страната и създават ненужно и силно напрежение в средите на българските адвокати, е вредно за Висшия адвокатски съвет и българската адвокатура като цяло.“, посочват пловдивските адвокати.

Те приканват адвокат Людмил Рангелов да подаде незабавно оставка като Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет, а в случай, че не стори това – да бъде освободен и на негово място да се избере друг адвокат, притежаващ необходимите нравствени и професионални качества, които да спомогнат за това Висшия адвокатски съвет да провежда политика в съответствие с решенията на Общото събрание на адвокатите от страната и призванието на адвоката като общественик, а не в явно противоречие с тях.

Вярваме, че това ще позволи българската адвокатура да се обедини и да постигне целите, зададени с единодушно приетата от Общото събрание на адвокатите от страната на 22.02.2020 г., в гр. София декларация като конституционен гарант за правата и законните интереси на всички граждани и юридически лица, а и на гражданското общество в Република България, са казва в заключение в позицията.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам