Пловдивска болница е заплашена от спиране на тока заради неплатени задължения

УМБАЛ Пловдив
Снимка: podtepeto.com

Токът на Университетска Многопрофилна болница за активно лечение в Пловдив ще трябва да бъде изключен на 9 юли заради задължения на здравното заведение към компания-търговец на електроенергия. По информация на регионалното издание „Под тепето“, на 27 юни в „Електроразпределение Юг“ е постъпило официална заявка от компания-търговец на електроенергия за преустановяване на електрозахранването към Университетска Многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Пловдив на 9 юли. Като причина са били посочени неизплатени задължения за консумирано електричество на болницата към търговеца на електроенергия. Търговецът е декларирал, че неговият клиент – УМБАЛ Пловдив е уведомен на 26 юни за датата на преустановяването на захранването, информират от „Електроразпределение Юг“, цитирани от изданието.

Предвид обществената значимост на УМБАЛ Пловдив „Електроразпределение Юг“ уточнява, че болничният комплекс получава енергията си от търговец на свободния пазар и заплаща към „Електроразпределение Юг“ единствено цени за ползване на мрежовите услуги на дружеството , които се регулират от КЕВР и не подлежат на пряко договаряне.

„Електроразпределение Юг“ като мрежови оператор е задължен съгласно Закона за енергетиката да спази процедурата и да изпълни заявката, постъпила от доставчика на електроенергия. Ролята на „Електроразпределение Юг“ в подобни случаи е ясно регламентирана от Закона за енергетиката в нормативно установените ангажименти на мрежовите оператори на свободния пазар. В тази връзка „Електроразпределение Юг“ няма отношение към въпросите, касаещи търговските взаимоотношения между УМБАЛ Пловдив и избрания от болницата доставчик на електроенергия – относно размер на дълга за консумирана електроенергия, срокове и начини на плащане, договорена цена на енергията и т.н.“ , допълват от дружеството, цитирани от „Под тепето“.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам