Перник ще купи електрически автобуси и зарядни станции

Снимка: Фейсбук страница на Община Перник

Общинският съвет в Перник е одобрил предложение на кмета Станислав Владимиров за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на ЕС за проект за въвеждане на електротранспорт в града. Съветниците са заседавали извънредно след разрешение на здравната инспекция и при спазване на условията за дистанция, се разбира от прессъобщение на Общината.

Предложението на кмета предвижда да бъдат закупени 5 електрически автобуса със зарядни станции и допълнително оборудване за обслужване, като билетна и информационна системи, изграждани по проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“. Ще бъдат изградени кабелни трасета за захранване на зарядните станции и покрито хале за престой и зареждане на електрическите автобуси в депото в кв. „Църква“, допълва общинският пресцентър .

Проектът ще се реализира в партньорство с „Градски транспорт – Перник“ ЕООД и цели подобряване качеството на атмосферния въздух.

По проекта за интегриран градски транспорт на Перник кметът Станислав Владимиров е поискал да се избере чрез пряко договаряне изпълнител на „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция“, както и за „Реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. „Църква“. Това се вижда от документите за сесията, публикувани в сайта на общинския съвет. Мотивът за искането е, че процедурата до момента е прекратявана трикратно. Проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 е най-големият проект от инвестиционната програма на Община Перник и евентуалното му неизпълнение ще доведе до провал на инвестиционната програма и загуба на целия финансов ресурс по приоритетна ос на оперативната програма за общината, пише още кметът. Според материалите за сасията, договор с изпълнител/и ще сключи управителят на „Градски транспорт – Перник“ ЕООД.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам