Парламентът въведе задължителна екооценка за всички инсталации за горене на отпадъци

Снимката е илюстративна. Автор: prb.bg

Всички инсталации, изгарящи отпадъци, ще преминават през процедурата по задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). Това приеха окончателно днес депутатите с промените в Закона за опазване на околната среда.

Инвеститорите се задължават да правят детайлен анализ на потенциалните въздействия.

Народните представители мотивираха промените със засилване на превантивния контрол и обясниха, че те ще внесат успокоение у обществото.

До момента екооценката беше задължителна при изгаряне на над 100 тона и такава не се прави за експериментално изгаряне. Една процедура по оценка отнема около шест месеца. Сега инвеститорите се задължават да правят детайлен анализ на потенциалните въздействия върху околната среда.

Депутатите приеха на второ четене и промени в Закона за техническите изисквания към продуктите.

Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност ще се осъществява от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам