Официално е връчен актът за незаконното удължаване на т.нар. „кей в летните сараи“ на Доган

Кейовата стена в лесопарк „Росенец“
Снимка: ДНСК

Констативният акт за незаконно удължаване на кейовата стена до така наречените летни сараи на Ахмед Доган в парк „Росенец“ е бил връчен днес на представител на фирмата-собственик на съоръжението. За него липсват строителни книжа и подлежи на събаряне, след издаване на заповед за премахване. 

Това съобщиха от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол, цитирани от Радио Бургас.

През м. март т.г. след извършена проверка по документи и на място от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) информираха, че удължението на кейовата стена в лесопарк „Росенец“ е изградено без необходимите строителни книжа.

Пред Радио Бургас началникът на местната строителна дирекция-Янчо Райков пояснява какво предстои по процедура: Сега фирмата има право на възражения, които могат да постъпят в рамките на 7 дни. След това може да се пристъпи към заповед за премахване, която обаче подлежи на съдебен контрол и едва след влизането й в сила може да започне с физическото премахване на удължението на кейовата стена.

По думите му, към момента за удължението на кейовата стена не са представени одобрен проект, разрешение за строеж, протокол за откриване на строителна площадка и линия.

Разрастването й е констатирано с изменение на кадастралната карта през 2020 г., когато се вижда, че площта на кейовата стена е увеличена от 1029 кв. м на 5838 кв. м.

Стоманобетонната подпорна стена, за която липсват строителни книжа, по думите на Райков е над 100 метра.

„Първо ще изпратим покана за доброволно премахване на фирмата и след това, ако те не го направят, пристъпваме към принудително премахване. След това разходите ще се събират по съдебен ред. Става въпрос за сериозна сума“, е цитиран да казва Райков.  

Снимка: Петя Михова

Преди по-малко от седмица двуетажната сграда на плажа до лятната резиденция на Ахмед Доган в парка „Росенец“, която Бургаският административен съд обяви за незаконна, беше съборена от собственика доброволно. Окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС) по казуса, който започна през лятото на 2020 г. след протестите срещу правителството на Бойко Борисов, бе взето в края на април т.г.

ВАС потвърди всички изводи на първоинстанционния съд, като определи, че двуетажната сграда няма как да бъде търпим строеж върху крайбрежна плажна ивица, която е публична държавна собственост. „Недопустимо е придобиването на ограничено вещно право на строеж в публична държавна собственост“, постановява съдебният състав.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам