BG | EN

От 170 до над 800 души са регистрирани предизборно на един адрес в различни части на страната

Снимка: Емилия Димитрова

На територията на област Габрово са регистрирани 772 адреса, на които живеят над шест души с право на глас. На 164 от адресите живеят 10 или повече пълнолетни лица. Информацията е от справката, която Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува преди седмица.

Докладът е предоставен на премиера акад. Николай Денков от министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Данните са извлечени от масивите, генерирани за отпечатване на избирателните списъци, и включват лица с постоянен и настоящ адрес в съответното населено място.

В най-голямата по население община Габрово броят на подобни статистически аномалии е 200. В община Севлиево адресите са 337, в Трявна – 99, а в Дряново – 136.

Някои от най-фрапиращите примери за улици, наситени с голям брой адреси, на които живеят над шест човека с право на глас са ул. „Стара планина“ в с. Шумата (Севлиево) с 18 адреса и ул. Шипка в гр. Дряново с 16 адреса, на които живеят повече от шест пълнолетни граждани.

В габровското село Гъбене има адрес, на който са регистрирани 26 човека. В самия град, на ул. „Митко Палаузов“, има жилище, в което по списък се помещават 20 човека.

Любопитни случаи има и в Трявна, където на ул. „Златьо Ошански“ има адрес с 21 регистрирани, а на ул. „Бедек“ – 16 души.

Областният управител на Габровска област Мария Башева е разпоредила проверка на адресите, на които има регистрирани над шест пълнолетни лица с право на глас. Проверката трябва да приключи с протокол, който да констатира има ли нередности и ако да – какви са те, научи „За истината“.

Подобни случаи има и в останалите части на страната.

По данни на Национален статистически институт (НСИ), при последното преброяване на населението на Република България, в благоевградското с. Плетена жителите наброяват 1466 души. От гореспоменатия доклад става ясно, че по документи, цялото население на селото живее на два адреса.

На единия от тях са регистрирани 796 пълнолетни лица, а на другия – 727. Кмет там е Радослав Кълков от ДПС, който на предстоящите местни избори има само един опонент – Людмил Доленски от ГЕРБ.

Подобен е и случаят на друго благоевградско село – Долно Осеново.

При последното преброяване на населението, броят на жителите там е 1434 души. От тях 812 пълнолетни живеят на един адрес, а 398 – на друг. В момента там кмет е Бисер Сегменов (ИК), който няма да се кандидатира за нов мандат. На предстоящите избори резултатът в Долно Осеново е предизвестен, тъй като по данни на Централна избирателна комисия (ЦИК) в селото има само един кандидат – Алекси Крънчов, издигнат от инициативен комитет.

Сходни данни има и от казанлъшкото село Долно Изворово. При последното преброяване жителите там са 555, а от доклада на МРРБ става ясно, че 356 от пълнолетните жители на селото живеят на един адрес. В последния управленски мандат там кмет е Ферид Бекиров от ДПС, който получава служебна победа на предстоящите избори, тъй като е единствен кандидат.

Положението е същото и в село Петрич, общ. Златица. Населението там наброява 195 души, като 174 от пълнолетните граждани живеят на един адрес. Кмет в момента е Стоян Генов от БСП, а на предстоящите избори за мястото му се бори един-единствен кандидат – Мария Ангелова, която също е от БСП.

В друг доклад от регионални министър Цеков габровска област има пет села с необичайно голям брой новорегистрирани пълнолетни граждани и искания за гласуване по настоящ адрес. Четири от тях са в севлиевската община, а петото – в дряновска.

Това, разбира се, не са единствените фрапантни случаи с адресни аномалии в страната.

Пълният списък с адреси с регистрирани над 6 лица, които са избиратели, отпечатани в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври, може да бъде открит на сайта на регионалното министерство през този линк.

Макар и подобни статистики да оказват слабо влияние върху изборите в градовете у нас, то при селата това съвсем не е така. Посочените в този текст кметства са със значително по-малък брой жители и всеки един от тях играе важна роля в оформянето на изборните резултати. Високата концентрация на пълнолетни граждани, живеещи на един и същ адрес, както и големия процент на новорегистрирани лица в избирателните списъци, играят ключова роля в създаването на среда, в която виреят злоупотребите с т.нар. изборен туризъм и контролиран вот.

Освен това такъв висок процент на лица, включени допълнителнио в избирателите списъци в селата където се избира кмет, би променил сериозно изборните резултати в там, се казва в информацията, която министърът на регионалното развитие е предоставил на премиера Денков.

Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 10 от Закона за гражданската регистрация, броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище, а когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините