BG | EN

Историята на...

От ромската махала в Лом до Медицинския университет във Варна – Историята на Георги

Георги Георгиев е един от тринадесетте студенти от ромски произход, одобрени като стипендианти по програмата „Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“

Георги Георгиев
Снимка: ОИЦ – Варна

Георги Георгиев е един от тринадесетте студенти, одобрени като стипендианти по програмата „Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ . За стипендия тази година са кандидатствали 27 възпитаници на Медицинския университет във Варна.

Георги завършва математическа гимназия в Лом и по примера на баба си, която е медицинска сестра, решава да опита знанията и волята си и да се състезава за място в Медицинския университет във Варна. След като успешно полага изпити, е приет във висшето училище. През втората година от следването си научава за медицинската стипендия за ромски студенти, подава документи и получава одобрение. Тя покрива таксата му за обучение, разходите за учебници и част от месечния му наем.

Програмата „Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се реализира от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в рамките на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Според условията право на финансова помощ по програмата „Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ имат студенти, които са български граждани и открито заявяват своя ромски произход.

През академичната 2018 – 2019 година те трябва да са студенти в програма на акредитирано висше училище в България за получаване на магистърска или бакалавърска степен в една от допустимите специалности: медицина, дентална медицина, фармация, медицинска сестра и акушерка, медицински лаборант, помощник-фармацевт, рехабилитатор, рентгенов лаборант, зъботехник, логопед, кинезитерапевт, гериатрични грижи. Студенти в специалностите здравен мениджмънт или управление на здравните грижи могат да кандидатстват при условие, че имат придобита квалификационна степен в една от горепосочените специалности или са докторанти в медицински или здравен факултет на акредитирано висше училище в България. Участниците в програмата получават финансова подкрепа под формата на стипендии за период от една академична година.

Фонд „Активни граждани България“ е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с България. Бюджетът на програмата за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход е на обща стойност 600 000 евро. Като допълнение на стипендиантската програма се изпълнява и проектът „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“. Общият бюджет на конкурса за академичната 2018/2019 година е 47 500 евро, уточняват от Областния информационен център-Варна.

Следващата покана за набиране на кандидатури по програмата ще бъде през месец май 2019 г.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Историята на...

Още от „Историята на...“