МОН потвърди: Техническият университет в Габрово е издавал невалидни документи за квалификация

Удостоверение за квалификация, издадено от Техническия университет в Габрово
Илюстрация: „За истината“

Документите за професионално квалификационна степен (ПКС) на учители, издадени от Техническия университет в Габрово, са нелегимни, потвърдиха от Министерството на образованието пред „За истината“.

От Университета отсазаха информация за това колко учители са получили степен, която не би трябвало да им бъде призната, но не отрекоха, че са предлагали обучения, за които очевидно нямат право.  

Издаването на документи за професионално квалификационна степен (ПКС) на педагогически специалисти по специалности, за които висшето училище няма акредитация, прави документите нелегитимни и право на директорите на образователните институции и други департаменти е да не ги уважат, пише в отговора от Министерство на изпратени от „За истината“ въпроси. Въпреки, че от ведомството признават това, което „За истината“ установи, притеснително е, че отговорността за съдбата на нелегитимните документи, се прехвърля на училищните директори.

Заключението на Министерството на образованието, с което се признава нелегитимността на издадените от ТУ Габрово документи за ПКС, изображение: „За истината“

Защо тогава изобщо е необходима акредитация

на висшите училища, след като те явно могат да провеждат обучения, за които не са упълномощени и явно без никой не ги санкционира. Друг въпрос е колко е сериозно директорите еднолично да преценяват кой от представените им документи е валиден. Ситуацията е абсурдна и заради възможността от субективна преценка, което изобщо не е бива да се изключва.   

Скандалът с нелегитимните документи за професионално квалификационна степен на учители избухна, след като две учителки, придобили ПКС в Габрово, потърсиха за по-висока степен на квалификация Департамента за за информация и обучение на учители към Тракийския университет в Стара Загора.

Направената оттам справка в Националната агенция по оценяване и акредитация установила, че свидетелствата за присъдена степен от габровския университет са издадени от Център за следдипломна квалификация, а не от департамент на висше училище, което провежда обучение за придобиване на квалификация „учител“. Последното е регламентирано в Наредба 12 от 2016 г. на Министерството на образованието и науката, която урежда начините за повишаване на учителската квалификация.

Друго условие е висшето училище да има програмна акредитация за магистърски програми по специалности, които съответстват на предмети, изучавани в училище, т.е. ако учител по биология иска да получи по-висока степен на квалификация, той трябва да премине обучението си в департамент към ВУЗ, в който се подготвят учители по биология.

В Габрово нямат нито департамент, нито програмна акредитация

да подготвят учители. Което, както стана ясно, по силата на наредбата на МОН, и според отговора до „За истината“ от министерството, прави свидетелствата им за степен невалидни. Това обаче не означава, че там ще спрат да предлагат курсовете, ако се съди по справка в сайта на училището към днешна дата, където под Център за следдипломна квалификация е написано, че се предлага обучение на учители за присъждане на ПКС за всички степени  (най-ниската е пета, най-високата – първа, б.ред.).

Центърът за следдипломна квалификация на Техническия университет е създаден с решение на Академичния съвет от февруари 1998 г., а дейността му е подчинена на правилник, одобрен от Академичния съвет през юни 2016 г. Чрез Центъра висшето училище „не е издавало удостоверения за професионален клас квалификация на учители“, отговори ректорът на училището проф. Иларионов на заявление по реда на Закона за достъп до информация, с което

„За истината“ поиска справка за броя издадени удостоверения за ПКС.

Не може да се отрече, че в този случай ректорът явно стриктно спазва нормативната уредба, тъй като отказа информацията, позовавайки се на чл. 55 ал. 4 от Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите. Въпросният текст казва, че „Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство по образец“. (поисканата информация бе за брой удостоверения, б.ред.).

С този бетонен аргумент данни не ни бяха предоставени, макар да е сигурно, че ректорът много добре е разбрал каква точно справка сме поискали, използвайки „удостоверение“, вместо „свидетелство“. не казахаНе може да се отрече, че в този случай ректорът явно стриктно спазва нормативната уредба, тъй като отказа информацията, позовавайки се на чл. 55 ал. 4 от Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите.

Въпросният текст казва, че „Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство по образец“. (поисканата информация бе за брой удостоверения, б.ред.). С този бетонен аргумент данни не ни бяха предоставени, макар да е сигурно, че ректорът много добре е разбрал каква точно справка сме поискали, използвайки „удостоверение“, вместо „свидетелство“.

Явно за проф. Иларионов е от съществено значение как ще бъде именуван документа, а не неговата легитимност. Ако ректорът е искал да покаже принципност, то обстоятелството, че обученията продължават да се предлагат, говори обратното. А това, че директорите на училища имат последна дума дали един документ ще бъде признат или отхвърлен, е цинизмът на държавата, загрижена повече за мира сред учителството, който обикновено урежда с вдигане на заплати, но е видимо нехайна за действителната подготвка на педагозите.

    

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам