BG | EN

От дебрите на общинските далавери в Стара Загора изскочи… ресторант

Ресторант „Canella“ се оказа собственост на В. Георгиев – съпруг на Виктория Грозева-бивш гл. архитект на Стара Загора и на бившата шефка на РДНСК – Стара Загора Женя Пеева
Снимка: Венелина Попова

Скандалът с бившата главна архитектка на Стара Загора Виктория Грозева е на път да отшуми.

Историята с оставката й, причината за нея и преназначаването й като директор на Дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“ разказахме преди дни.

Как главният архитект на Стара Загора се превърна в общински директор – тук

Всъщност санкцията, която Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) наложи на гл. архитектка, беше за случай на конфликт на интереси, нищожен в сравнение с други, което би могла да открие, ако искаше, коментират представители от гилдията на старозагорските архитекти. И послужи като „смокиново листо“ на Грозева. Да не забравяме, че проверката, извършена по сигнал срещу нея, бе в мандата на вече бившия председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров. И въпреки глобата от 5000 лв., тя по своеобразен начин „изпра“ досието на архитектката и я изпрати на не по-малко висока и отговорна позиция в администрацията, създадена и пазена за нея половин година. С какво Виктория Грозева е толкова ценен кадър за кмета на общината Живко Тодоров, който е и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ? Може би с информацията, която има –  най-ценната стока във всички времена. А може би и заради това, че сигурно не един и двама от властимащите са допирали до услугите й като главен архитект, те си знаят, но омертата никой не нарушава.

Коя е Виктория Грозева?

Кариерата си в община Стара Загора младата тогава архитектка започва през 2013 година. Следващата печели конкурс и става началник на отдел „Устройство на територията“. През август 2016 г. кметът поиска оставката на гл. архитект Иван Кирчев за конфликт на интереси, защото съпругата му се оказа водещ проектант на новия жилищен квартал в парк „Бедечка“. И издаде заповед В. Грозева да изпълнява длъжността до провеждането на конкурс в рамките на следващите 6 месеца. Интересно е дали такъв конкурс все пак се е състоял или Грозева е останала на поста, без да се е състезавала за него? Шест години по – късно тя се раздели с мястото си на гл. архитект по същите причини като своя предшественик. И въпреки, че отрича да е влязла в конфликт на интереси и Антикорупционната комисия, и Административният съд го потвърдиха. Грозева е нарушила и чл. 12 от Професионалния кодекс на българските архитекти, според който „архитектът на работа в общинска или държавна администрация не може да бъде материално заинтересован, пряко или косвено, от възлагането, одобряването или неодобряването, процедирането и изпълнението на архитектурен проект или устройствен план, чийто обект е разположен на територията, в която той администрира“. Но това явно не беше проблем за кмета Живко Тодоров да й предложи да остане на работа в общината и да я преназначи на новата длъжност същия ден, в който я освободи като гл. архитект. Както и за неговия заместник инж. Янчо Калоянов, който преди време защити публично своето протеже Грозева по същия казус като попита риторично „А какво – нейният съпруг да не работи ли, докато тя е главен архитект?“

Ама разбира се, защо да не работи?  – архитект Владимир Георгиев би могъл да проектира във всички останали 11 общини на Старозагорска област, както и навсякъде другаде в страната. Но предпочита Стара Загора, очевидно защо. Интересно е колко проекти, минали за одобрение през община Стара Загора, за които са издадени и съответните разрешения за строеж, са излезли от бюрото на арх. Георгиев V&V Arhitects? Както и колко подробни устройствени планове(ПУП) одобрени със заповеди, подписани от кмета или от негов заместник, са били изготвени от едноличната му фирма? Такава информация, поискана по ЗДОИ, едва ли ще бъде предоставена. Но проверка от КПКОНПИ или друга контролна институция може да извади истината. В средите на старозагорските архитекти се говори, че има случаи, когато проекти на V&V Arhitects се внасят в община Стара Загора, подпечатани от други проектанти и фирми, но това е тежко обвинение, което може да бъде разследвано единствено от прокуратурата.

Има въпроси около определени лица и фирми, отговорите на които биха могли да разплетат кълбото от връзки с Виктория Грозева и нейния съпруг. Ще споменем името на Драголюб Наков, който е част от екипа на V&V Arhitects. В началото на септември 2021 г. той регистрира едноличното дружество с ограничена отговорност DN Arhitects? Защо 28 годишният архитект създава фирма със същия предмет на дейност като тази на работодателя си и с това име – за да го конкурира или с друга скрита цел?

Интересно е и какви са отношенията между Виктория Грозева и столичната фирма „Новиза“ на архитект Правдомира Алексиева, на която Общината е възлагала с договаряне без предварително обявление и с открити процедури изработването на множество инвестиционни проекти, особено през втория мандат на кмета Живко Тодоров, когато централната власт отпускаше много средства за общините на ГЕРБ. „Новиза“ прави проекта за реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на областната администрация на стойност 50 хил. лева, проектът за ремонт и реконструкция на сградата на Общината и на още един обект на цена над 100 хил. лева с ДДС, на Търговската гимназия „Симеон Търновски“, на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и др.

В ресторанта на съпруга на Грозева си хапва и зам. кметът Янчо Калоянов
Снимка: Венелина Попова

Затова пък данните, които излизат при справка в Информационната система АПИС, не подлежат на съмнение. Оказва че, арх. Георгиев, съпругът на В. Грозева, управлява освен архитектурното си бюро и дружеството „Canella“DZZD, регистрирано по Закона за задълженията и договорите на 29.09.2021 г. В него V&V Arhitects има 50 процента дялово участие. Останалите 50 на сто са на дружеството с ограничена отговорност ИВПИ КОНСУЛТ, собственост на Женя Сталева Пеева и на сина й Ивайло Минчев Пеев, на когото семейство Грозеви са кумове, твърдят служители от общинската администрация. На ул. „Кенали“ 2 в Стара Загора – адрес на „Canella“ DZZD се намира лъскав ресторант със същото име, който старозагорци едва ли свързват със семействата на бившата главна архитектка Виктория Грозева и на бившата директорка на РНДСК Женя Пеева. Но орташкото заведение е тяхно, факт.  

Коя е Женя Пеева?  

Тя е директор на Регионалната дирекцията за строителен контрол в Стара Загора до 2018 г., когато излиза в пенсия. Също като друга своя предшественичка на поста – Виолета Ирмилайчева, Женя Пеева веднага регистрира семейно дружество за инженеринг, проектиране, надзорна дейност и строителство ИВПИ КОНСУЛТ заедно със своя син Ивайло Пеев, който работи в инвеститорското звено на общината и има участие в още две дружества с ограничена отговорност. И в съдружие с V&V Arhitects на архитект Владимир Георгиев създават общата си фирма „Canella“ DZZD . Някой би казал: „Каква толкова, нищо ново под слънцето…“.

И да, очевидно става дума за типичен шуробаджанашки бизнес,

който не би представлявал обществен интерес, ако не беше свързан с публични личности като Виктория Грозева и Женя Пеева.

Мандатите на бившата главна архитектка и на бившата директорка на РДНСК се засичат в периода от 2016 до 2018 г., когато в Стара Загора се дава старт на реализацията на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране за десетки милиони левове. Тогава започва и рехабитилацията на парк „Митрополит Методий Кусев“ – част от втория етап на проекта с европейско финансиране „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ на стойност над 7 млн. лева, но без задължителния по закон Подробен устройствен план на парка. Вместо да спре строителното разрешение за започване на СМР в парка, ако то е било издадено от общината в нарушение на разпоредбите на ЗУТ, Женя Пеева като директор на Регионалната дирекция по строителен надзор просто си е затворила очите. На въпрос на „За истината“, зададен през януари 2021 г., защо като единствен компетентен орган дирекцията е допуснала това, Пенка Маринова – шеф на РДНСК след Женя Пеева ни отговори така „Щом сме го пуснали, значи така сме преценили!“.

Как местната власт в Стара Загора подведе гражданите и наруши законите – тук.

Ето по такъв начин госпожа Пеева е упражнявала контролните си функции върху строителните дейности в община Стара Загора в рамките на своя управленски мандат. Но за съжаление не само тя.

В разговора ни с кмета Живко Тодоров преди дни той оправда оставането на архитект Грозева като част от ръководството на общинската администрация с аргумента, че хора с нейния експертен опит няма да се хванат на работа в общината за 1000 лв. Не знаем каква е била заплатата на г-жа Грозева като гл. архитект, но сега като директор на дирекция със сигурност ще получава възнаграждение от поне 2000 лв. А заплатата си ще допълва, може би и досега да го е правила, като ръководител на проект. От години в община Стара Загора е практика директори на дирекции и лица на други ръководни длъжности в щатното разписание да подписват граждански договори за управление на проекти, вместо затова да бъдат наети консултантски фирми, а Общината да контролира дейността им. Не знам дали това е законно или не, но със сигурност е дълбоко неморално. А и се оказа, че при просрочване на изпълнението на проектите с месеци и години, ръководителите им продължават да получават месечните си хонорари, които са над средната работна заплата в страната за администрацията.  Това е само един пример, изваден от практиката на „най-прозрачната“ община Стара Загора в третата година от третия мандат на кмета Живко Тодоров.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Венелина Попова
Венелина Попова е дългогодишен журналист в БНР, от 2001 година е кореспондент на програма "Хоризонт" от Стара Загора. Два пъти е заставала на подсъдимата скамейка за свои разследвания, излиза от тях с присъдата "невиновна". Носител е на наградата за гражданска доблест "Паница", има награди от Националния омбудсман и от Родовата фондация "Митрополит Методий Кусев".

Още от автора

От win-win Продължаваме промяната се озова в ситуация lose-lose, възможно ли е да стане lose-win(по Асен Василев)

Политиката е мръсна работа. Това е аргументът, който най-често можем да чуем от хора, отказали да влязат в политическата въртележка, за да запазят морала си и да не...

Не можеш да се бориш с мафията, ако си бил назначен да я обслужваш

Иван Гешев реагира предвидимо и оправда очакванията да отвърне на удара на Бойко Борисов.

ВиК – Стара Загора ще фалира, ако ЕС санкционира България заради опорочени търгове за водни проекти

Кметове на Стара Загора, Павел баня, Гурково, Николаево и Братя Даскалови провалиха извънредното заседание на Регионалната ВиК Асоциация.

Още разследвания

„Не ме замесвайте в това“ – цяла болница онемя след сигнал за блудство на санитар с психично болен пациент (видео)

Прокуратурата е започнала разследване по сигнал за това, че санитар в Държавната психиатрична болница в Севлиево е блудствал с един от пациентите, а случилото се е било прикрито от директора на болницата д-р Сюзан Садъкова. 

Поредна малка гора в Стара Загора е на път да изчезне

Поредна малка гора в Стара Загора предстои да изчезне, ако не напълно, то в по-голямата си част.

Гражданите на Силистра ще платят за нов пристан по цени като в Дубай и Хонг Конг

Общинската администрация в Силистра е сключила договор за изграждане на брегова рампа по проект, финансиран от Европейския съюз. Поръчката с предмет „Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда” е на стойност 1.2 млн. лв., които трябва да бъдат осигурени по програма Програма „Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020. Оказва се обаче, че за изпълнител на поръчката по смущаващи критерии е избрана компанията, предложила най-високата възможна цена.