Отчети

29 юни 2018 г.

27 юни 2019 г.

Отчет за приходите и разходите на Сдружение с нестопанска цел „Про веритас“ за периода от 1.03.2017г. до 31.12.2018 г. – ОПР_Про_Веритас_2018

Счетоводен баланс на Сдружение с нестопанска цел „Про веритас“ към 31.12.2018 г. – Баланс_Про_Веритас_2018

 

29 юни 2018 г.

Отчет за приходите и разходите на Сдружение с нестопанска цел „Про веритас“ за периода от 1.03.2017г. до 31.12.2017г. – ОПР_Про_Веритас_2017

Счетоводен баланс на Сдружение с нестопанска цел „Про веритас“ към 31.12.2017г. – Баланс_Про_Веритас_2017