BG | EN

Велизар, който осъди Рудозем заради липсата на път до дома му

Снимка: succo от Pixabay

Деветнадесетгодишен младеж с увреждания осъди община Рудозем заради липса на път до дома му. Велизар Мадански е от село Чепинци и откакто се е родил няма нормален достъп до бащината му къща.

Младежът заведе делото в Административния съд в Смолян по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Заедно с него искови молби срещу кмета на Рудозем и администрацията му депозираха майката на Велизар Сабиха, бащата Веселин, баба Фатма и чичото Реджеп Мадански, но те загубиха на първа инстанция. Единствено по делото на Велизар председателят на Административния съд Игнат Колчев  постанови за  първи път в Смолянска област решение за доказано бездействие на община.

В къщата-близнак в с. Чепинци живеят четири семейства. Домът е построен през 80-те години на миналия век. Теренът е в регулация и хората имат всички нужни документи за строителството.

По плана на селото е отреден терен за улица, каквато до сега не е направена.

За да стигнат до дома си, семейство Мадански минават по козя пътечка. Пренасят всичко на гръб, с колички или с мулета. Носят и 19-годишния Велизар, който се е родил с увреждания, със сърдечни операции и вродени малформации, за да може да стигне до асфалта и да отиде на училище.

Козята пътечка, по която ежедневно се предвижва 19-годишният Велизар
Снимки: Елена Павлова

По всички дела на фамилията в Административния съд се явява прокурор Станчо Станчев от Окръжна прокуратура, който също пледира да се признае бездействието на Община Рудозем и поиска справка какви средства Общината е изразходила за честването на празника през 2018 година. „Разходите бяха значителни, а в същото време не може да се направи една улица от 100 метра“, коментира прокурор Станчев.

„Заради лъжите на кмета заведохме делата.

Постоянно казваше – „Ще дойдем“, „Ще го направим“, „При първа възможност ще решим проблема“, но само обещания, а в същото време се харчат хиляди левове за глупости“, допълни още Веселин.

Според председателя на съда Игнат Колчев няма предприети никакви действия за изграждане на подход до жилищната сграда, а тази „първа възможност“ все още не е настъпила. „В същото време за период от пет години Община Рудозем е реализирала инфраструктурни проекти на обща стойност 23 443 166 лв., но така и не е намерила пари да направи улица, за да облекчи страданията на един инвалид“, пише в съдебното решение. Основният мотив на съдия Колчев е, че Община Рудозем не е изпълнила задълженията си, заложени в Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, с която се въвеждат редица изисквания към урбанизираната територия и нейните елементи.

„Като основен аргумент се сочи липсата на средства. Този аргумент не може да бъде споделен. Очевидно този проблем е бил с изключително нисък приоритет за общината и усилията на местната власт се изчерпват единствено с обещанието, че „при първа възможност“ проблемът ще бъде решен“, се посочва в мотивите на съда.

Обезщетението в размер на 8 хил. лв., което Община Рудозем трябва да плати на Велизар, е за нанесени неимуществени вреди – неудобства, психически тормоз, дискомфорт.

Решението не е окончателно

и може да се обжалва във Върховния административен съд (ВАС), където вече са изпратени останалите четири дела, загубени от семейство Мадански.

„Има съдебна практика и тълкувателно решение на ВАС. Аз съм убеден, че решението ще падне. А за това дете вече осем години общината се грижи. Вземаме го с бус и го превозваме до Дневния център за деца с увреждания в Рудозем. Грижим се за него, храним го, гледаме го, прави му се рехабилитация и го връщаме у тях“, каза кметът на Рудозем Румен Пехливанов.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините