BG | EN

Окръжният съд в Бургас обяви ПСФК „Черноморец“ АД в несъстоятелност

Съдебната палата в Бургас
Снимка: Петя Михова

Бургаският окръжен съд обяви ПСФК „Черноморец“ АД в несъстоятелност.

Решението е от 24 април. Делото по процедурата за обявяването в несъстоятелност започна през 2019 г. До производството се стигна заради многото задължения на дружеството към различни кредитори, сред които бивши работници и служители. Към момента съоръжението е в лошо и занемарено състояние, а футболният клуб, който тренираше на стадиона, се премести на този в кв. „Долно Езерово“.

Според решението, съдът е постановил дейността на предприятието да бъде прекратена и е наложена обща възбрана и запор върху имуществото. Трябва да започне осребряването му и неговото разпределяне.

Според търговския регистър, общият капитал на дружеството е над 50 млн. лв., разделен между Община Бургас и фирмата „Петрол Холдинг“. За да участва като акционер, Общината е апортирала спортния комплекс в ж.к. „Акациите“, който се намира на терен от 140 декара.

През годините са правени редица опити да се укрепи дружеството и да не се стигне до обявяването му в несъстоятелност. През 2019 г. по предложение на местната администрация, общинските съветници одобриха извършването на финансова инспекция, както и отпускането на безлихвен заем в размер на 50 000 лв.

Делото за обявяване в несъстоятелност беше инициирано от Инспекцията по труда, заради неизплатени възнаграждения на служители. Съдът посочва, че те са бавени повече от два месеца и са над 30 000 лв. Впоследствие и  други кредитори са претендирали за задължения към тях. Това са „Спортс пропърти мениджмънт“ АД, представлявано от Даниела Чорбаджиева  и „Силва маре“ ЕООД, представлявано от Мария Мандичева.

„Законът не дава възможност на Община Бургас да обжалва решението за обявяване на ПСФК „Черноморец АД“ в несъстоятелност“, коментира правният консултант на Общината по казуса Снежина Маджарова. Тя допълни, че в данъчно-процесуалния кодекс има разпоредба, според която Общините се представляват в производствата по несъстоятелност от държавата чрез специално създадена дирекция към НАП. Това означава, че Община Бургас няма как да обжалва това решение“, поясни Маджарова. 

Делата по обявяване в несъстоятелност преминават в две фази. По време на втората е трябвало да бъде представен план за оздравяване на дружеството, за да не бъде обявено в несъстоятелност. „Община Бургас използва възможността като акционер в ПСФК „Черноморец“ да подготви оздравителен план, който обаче не беше допуснат въобще до разглеждане от събранието на кредиторите. В данъчно-процесуалния кодекс има една разпоредба, която казва, че въобще, за да се допусне оздравителен план до разглеждане от събрание на кредиторите, следва да има съгласие от министъра на финансите. Кметът Димитър Николов внесе оздравителен план, но след около година – две държавата реши, че няма да подкрепи този оздравителен план. Беше получено в Окръжен съд – Бургас писмо, с което те отказват да подкрепят плана за оздравяване на дружеството. Логичната следваща стъпка е то да бъде обявено в несъстоятелност“, обясни Маджарова.

Над 40 милиона лева са задълженията на ПСФК „Черноморец“ АД, които трябва да бъдат разпределени към различните кредитори. Сред тях няколко милиона са публичните вземания към държавата за данъци и неплатени осигуровки. Към Община Бургас също има задължения, свързани с местните данъци и такси. По-малка част са за  работниците и служителите на предприятието.

„Преди доста години това дружество е било действащо и евентуално са му отпускани заеми от дружества и лица, свързани с Митко Събев, за да съществува като футболен отбор. Тези вземания са били осчетоводени и с едни огромни лихви бяха приети в производството по несъстоятелност. Много добре са изготвени междувременно през годините документите. Има едни споразумения, сключвани между тези кредитори, свързани с Митко Събев и прокуриста Пламен Киряков, като той е признал абсолютно всички вземания на тези дружества. Има ли признание на длъжника, с осчетоводяване в дружеството, това се приема от съда като доказателство за съществуване на вземанията“, обясни Маджарова. Тя допълни, че самият бивш прокурист Пламен Киряков също е кредитор. „Той има да взема милиони от това дружество за заплати като прокурист, тъй като междувременно той продължаваше да получава или поне му е начислявано възнаграждение, което той предяви в производството по несъстоятелност и беше прието. Неговото възнаграждение е 14 500 лв. на месец“, поясни Маджарова. Тя допълни, че дружествата, които са мажоритарни кредитори, са приели целият парцел от около 140 декара да бъде разпределен на по-малки парчета, които да бъдат разпродадени.

„Трябваше да бъде изготвена пазарна оценка на имуществото на дружеството. Община Бургас чрез своите дирекции по „Общинска собственост“ и „Правната“ констатираха, че този имот на времето е апортиран не изцяло, а една част от сградите, които са в този имот са все още собственост на Община Бургас и съответно част от поземления имот също е част от Община Бургас. Големият поземлен имот, на който е стадионът с всички допълнителни сгради и съоръжения се оказва, че е в съсобственост на Община Бургас и ПСФК „Черноморец“. Беше съставен акт за общинска собственост в полза на Община Бургас за нейната собственост, но последва жалба до прокуратурата срещу служителите на Община Бургас от синдика на дружеството. Следва имуществото да бъде осребрено, т.е. продадено“, обясни Маджарова.

Според нея, няма как Община Бургас да се справи сама по казуса без да има промяна в закона.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините