Ограничения за непълнолетните и триажни кабинети лечебните заведения в област Добрич

Илюстративна снимка: Gerd Altmann от Pixabay

От днес, 28 януари, със заповед на директора на РЗИ заради повишената заболеваемост в областта за период от 10 дни в област Добрич се въвеждат временно ограничителни мерки. С друга заповед на РЗИ се увеличават интензивните легла и се създава триажен кабинет към всяко лечебно заведение в областта.

От 28.01.2022 г. до 06.02.22 г. се забранява посещение на непълнолетни в търговски центрове тип МОЛ, кина, клубове, заведения за хранене и развлечения без законен настойник; забранява се посещението на непълнолетни в заведения за хранене и развлечения след 22.00 часа;

За същия период се преустановява провеждането в присъствена среда на всички групови занимания, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други, както и масови мероприятия, организирани от юридически и физически лица, включително училища, за всички възрастови групи; преустановяват се присъствените групови занятия с деца в езиковите центрове, обучителни школи и други.

Допуска се провеждането на национални и областни кръгове на олимпиади и състезания от календара на Министерство на образованието и науката.

Увеличени са интензивните легла и се създава триажен кабинет към всяко лечебно заведение в област Добрич

Със Заповед на Директора на РЗИ-Добрич се преструктурира и легловата база на „МБАЛ-Добрич“, като се определят леглата в отделението по Инфекциозни болести на 53, разпределени в два сектора: „COVID-сектор“ с 50 легла и Инфекциозен сектор за лечение на други нозологични единици с 3 легла.

Определен е задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Добрич както следва:

 • В „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич
  – 50 легла в „COVID-сектор“ към Отделение по Инфекциозни болести;
  – 5 легла към Отделение по Педиатрия за лечение на пациенти с COVID-19 до 18 години;
  – 8 легла за интензивни грижи на пациенти с COVID-19 към Отделение по
  Анестезиология и интензивно лечение, базирани в „COVID-сектор“ към Отделение по
  Инфекциозни болести.
 • В „МБАЛ-Балчик“ ЕООД, гр. Балчик – 15 легла базирани към Отделение по Вътрешни
  болести.
 • В ДПБ Карвуна, общ. Балчик – 20 легла.
 • В „ЦПЗ д-р П. Станчев“ ЕООД, гр. Добрич – 10 легла.

За осигуряване на необходимия брой легла директорът на РЗИ нарежда да се създаде необходимата реорганизация на легловата база и обезпечаване с медицински персонал, като не се нарушава достъпа и
не се прекъсва осъществяваната лечебна дейност в посочените структури.

Всяко лечебно заведение за болнична помощ трябва да разкрие кабинет за триаж на пациенти, съмнителни за COVID – 19.

Заповедта определя и задължителен брой легла за изолация на пациенти, съмнителни за инфекция със SARS-CoV-2 в лечебните заведения за специализирана болнична помощ на територията на област Добрич – по 2 за „СБР Тузлата“ в Балчик и за „СБР Медика Албена“ в курорта Албена.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам