BG | EN

Общински съвет – Смолян се събира извънредно заради съмнителна обществена поръчка за 3 млн. лв.

На снимката: Стефан Сабрутев
На снимката: Стефан Сабрутев
Снимка: „Отзвук“

Областният управител на Смолян Стефан Сабрутев поиска от председателя на Общинския съвет Ангел Безергянов да свика заседание на местния парламент, на което да бъде обсъдена обществена поръчка за избор на оператор на депото за твърди битови отпадъци в Теклен дол.

Конкурсът е обявен от кмета на Смолян Николай Мелемов на 30 юни 2023, срокът за подаване на оферти е 1 август, а стойността на обществената поръчка е 3 милиона лева без ДДС за срок от 5 години.

В мотивите си областният управител сочи, че в новата поръчка има дейности, които се припокриват с вече проведен конкурс, и за която Община Смолян има сключен договор. Това би означавало два пъти плащане с общински средства за едно и също нещо, споделя опасението си областният управител в писмото до Безергянов.

След около 3 месеца предстоят местни избори за кмет и общински съветници, и сключването на нов петгодишен договор за 3.6 млн. лв. ще обвърже финансово бъдещите управници на общината, смята още Стефан Сабрутев.

Справка в регистъра за обществените поръчки сочи, че Община Смолян има сключен договор за експлоатация и поддръжка на регионалното депо за твърди битови отпадъци „Теклен дол“, сключен на 1.12.2021 г. за срок от 5 години (до 1.12.2026 г.) с „Еко-Титан Груп“ АД. Стойността на договора е 6 738 000 лева.

Днес председателят на Общинския съвет Ангел Безергянов насрочи заседанието за 14 юли от 12.00 часа.

В дневния ред е посочена една точка: „Обсъждане на открита процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга с наименование: „Избор на оператор за изпълнение на дейности по третиране на твърди битови отпадъци чрез депониране и експлоатация и поддръжка на регионално депо за твърди битови отпадъци „Теклен дол“ на град Смолян“ с прогнозна стойност на поръчката 3 000 000 лв. без ДДС и съпоставянето й с вече възложена обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на инсталациите за сепариране и компостиране на регионално депо за твърди битови отпадъци „Теклен дол“ на град Смолян“ със стойност по договора 6 738 000 лв. с ДДС.“ По тази точка ще докладва областният управител Стефан Сабрутев, пише в поканата до общинските съветници Ангел Безергянов.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините