BG | EN

Общински съветници от ГЕРБ в Стара Загора лобират в полза на бивш офицер от ДС и подсъдим по делото „Масларова“

Общинските съветници от ГЕРБ в Стара Загора
Снимка: Община Стара Загора

Въпреки забраната в Закона за устройство на територията общинският съвет в Стара Загора одобри проект за изменение на Общия устройствен план на община Стара Загора в частта му за имот със статут на озеленена територия за публично ползване в устройствена зона за вилно селище.

Така общинските съветници от ГЕРБ и присъдружните им партии, които сформираха мнозинство в местния парламент, показаха за пореден път, че за тях общественият интерес не е доминиращ, както казва и законът. А кметът на Стара Загора Живко Тодоров оправда гласуването в полза на частния интерес с липсата на закон за лобизма. 

Поземленият имот – близо 9 декара гора е собственост на бизнесмена

Венцислав Драганов – бивш офицер от Държавна сигурност  

и е купен от дружеството му „Тема“ ООД през 2006 г. Той се намира в местността „Хамбар тепе“ в землището на с. Сулица и в непосредствена близост до светилището Богородична стъпка – място за поклонение на богомолци от цялата страна.

Проекти за частично изменение на ОУП за въпросния имот са внасяни четири пъти от кмета на община Стара Загора Живко Тодоров.

На сесията си през април м.г. Общинският съвет гласува решение, с което дава разрешение на Венцислав Драганов, управител на „Тема“ ООД да възложи изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на гр. Стара Загора като отрежда за имота му в землището на с. Сулица устройствена зона за нискоетажно вилно селище.

Същото решение беше включено в дневния ред на ОбС още през март 2023 г., но беше изтеглено от кмета, за да не предизвика обществено недоволство дни преди провеждането на поредните предсрочни парламентарни избори през април м.г.

На заседание на ОбС през февруари т.г. Живко Тодоров внесе предложение за одобряване на частичното изменение на ОУП, за което ОбС гласува предварително съгласие през 2023 г. Предложението е съгласувано с ресорния зам.кмет арх. Мартин Паскалев и с временно изпълняващия длъжността главен архитект Николай Василев,

но

без подпис на юристконсулт от общината,

който е част от задължителната съгласувателна процедура.

Решението беше прието с гласовете на 24 общински съветници от групата на ГЕРБ и от няколко малки групи, част от мнозинство в местния парламент. Групите на ПП-ДБ и на „Възраждане“, които гласуваха „против“ и сигнализираха областния управител Ива Радева за незаконосъобразността на решението. А тя със своя заповед потвърди това и върна решението за преразглеждане в ОбС.

Като основен мотив в заповедта е посочен текст от Закона за устройство на територията, който гласи следното:

„Не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната“.

Върнатото решение беше включено като извънредна точка в дневния ред на мартенската сесия и въпреки очакванията на обществото, то отново бе прието с гласовете на 26 общински съветници от същите групи, които го подкрепиха и първия път.

С аргумента, че

имотът не попада в урбанизирана територия

и затова посочената в заповедта разпоредба на ЗУТ не е в сила за него.

 Пред „За истината“ областният управител Ива Радева заяви, че ще обжалва повторно гласуваното Решение на Общинския съвет пред Административния съд в Стара Загора, който трябва да се произнесе по неговата (не)законност.

Според разпоредбите на закона промяната на ОУП трябва да мине и през обществено обсъждане, което беше обявено на 8 януари т.г. и

според публикуван на официалната страница на община Стара Загора протокол то се е състояло.

Но в този протокол не е документирано нито едно изказване или мнение, изразено от присъстващите. Защото, както сам потвърди пред „За истината“ арх. Мартин Паскалев – ресорен зам. кмет в община Стара Загора, на обсъждането, освен администрацията и представители на инвеститора („Тема“ ООД) не е имало други граждани. Тоест реално

обсъждане на промяната на ОУП не се е състояло,

но за администрацията се оказа легитимно.

За промяната на ОУП законът изисква и Доклад за екологична оценка на проекта за изменение на ОУП от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Директорката на инспекцията в Стара Загора Диана Ганева е подписала през август м.г. решение да не се извършва екологична оценка за промяната на предназначението на имота на Венцислав Драганов, а сред мотивите на първо място е посочено, че целта на изменението на ОУП е да се промени зоната на имота и да се уеднакви с останалите съседни имоти като предвиждане и устройствени показатели.

Дружеството „Тема“ ООД купува въпросните 8758 кв., които според нотариалните актове на дотогавашните им трима собственици, са били земеделски земи.

През 70-те години на миналия век върху тях е извършено залесяване и сега там има

половин вековна гора.

Тя все още може да бъде видяна, но не е ясно колко време ще оцелее.

През 2010 г. – четири години след като имотът става собственост на Венцислав Драганов, според системата АПИС върху фирмата „Тема“, както и върху други дружества на бившия офицер от ДС, са наложени на два пъти запори от частен съдебен изпълнител, заради съдебни дела.

Венцислав Драганов бе един от подсъдимите,

заедно с бившия министър на труда и социалната политика Емилия Масларова по делото за присвояване на над 11 млн. лева при ремонта на Центъра за комплексно социално обслужване в Стара Загора.

Последният запор върху дружествените дялове на „Тема“ ООД, 80% от които са на Драганов, е вдигнат на 2 февруари 2022 г. На практика това означава, че 12 години той не е можел да се разпорежда с имота си в с. Сулица. И едва, когато пада възбраната, той предприема действия за промяната на предназначението му. Същата година през юни с Решение на ОбС е приет и утвърден новият ОУП на общината, в който имотът на Драганов попада в устройствена зона за озеленяване и за публично ползване. Което означава, че

предназначението на имота не може да бъде променяно,

въпреки твърденията на председателя на правната комисия в ОбС Стефан Анков (ГЕРБ). 

На въпрос на „За истината“, зададен към ресорния зам. – кмет Мартин Паскалем, какви са основанията му да настоява, че имотът не е в урбанизирана територия, той каза,“защото е в землището на с. Сулица и защото 26 общински съветници гласуваха „за“ – отговор, който напомня реплика от виц по времето на соца: „А вие защо биете негрите в Америка?“.

По подобен казус в Стара Загора, свързан с имот в границите на парк „Бедечка“ има Решение на ВАС от 20 февруари т.г., в което е посочено, че „с одобрения ОУП за имота на жалбоподателя е отредена устройствена зона за озеленени територии с публично ползване – градски паркове, градини, улично озеленяване, от което следва, че той попада в територия с начин на трайно ползване – урбанизирана“.

Че имотът на Драганов също се намира в урбанизирана територия доказва и фактът, че в  ОУП на общината

имотът попада в строителните граници.

Ако не беше така, имотът би следвало да е със статут на гора и за промяната на предназначението му собственикът трябваше да направи искане за предварително съгласуване пред комисията в съответната Регионална дирекция по горите за поземлени имоти в горски територии с площ до 50 дка и съответно да плати в Изпълнителната агенция по горите цена, определена от независим оценител за промяната на предназначението.

А тя, според експерти, за имоти като въпросният, ще бъде с висок коефициент и ще надвишава

20 хиляди лв. за декар,

пари, които един инвеститор едва ли би платил.

Защото освен горите, ще трябва да плати и за учредяване на сервитути за водопровод и електропровод, а в горски територии цените са високи.

Затова новият ОУП на Стара Загора идва тъкмо навреме за Драганов, за чиито интереси 26 общински съветници лобираха най-безсрамно като заедно с това ощетиха и обществения интерес.

Сега надеждата на гражданите със „зелено“ мислене, каквото очевидно липсва в Общинския съвет в Стара Загора е в Административния съд в града.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините