Общински съветници в Бургас сигнализираха за опорочено гласуване на последната сесия

Община Бургас
Снимка: Петя Михова

Общински съветници от различни партии в Бургас поискаха да се направи проверка на системата и на резултатите от гласуването на последната сесия на местния парламент в Бургас. Последното заседание на местния парламент се проведе онлайн, но премина при непрекъснати технически проблеми, разминаване в звука и прекъсване на сигнала.

Жалбата на Стоян Грозев е до областния управител и е подкрепена от неговите съпартийци от Движение „България на гражданите“ и „Средна европейска класа“.

Пред БНР-Бургас Грозев коментира: „Гласуванията по някои от точките, които лично аз съм извършил, са следствие на неинформиран избор или на грешна преценка. Тъй като върви дебат по една точка, на мен ми се предоставя да гласувам по друга, която още не е „отворена“. Получих няколко обаждания от колеги и ми казват „Вие наистина ли искате сега да го оспорите и да анулирате сесията?“ Казвам им „Да, защото това е правилното“. В крайна сметка, вотът, който ние дадохме на тази сесия, решенията, които взехме, в голямата си част бяха в следствие на подвеждаща информация във връзка с това лошо обезпечаване и не мога да ги счета за легитимни“, посочва Грозев.

Ако областният управител сметне взетите решения за незаконосъобразни, той може да ги върне за ново гласуване или да ги атакува пред административния съд.

Жалба относно лошото техническо обезпечаване на онлайн-сесията е подадена и от Даниела Божинова от „Демократична България“.

Сигнал за несъответствия между проведени гласувания и отчетения от системата резултат от тях са подали и съветниците от ВМРО. Георги Дракалиев и Николай Стоянов настояват общинската администрация да направи проверка и да обясни как ще се осигури безпроблемното провеждане на следващите заседания на общинския съвет. Съветниците проказаха пред медиите проверка на гласуването на произволна точка от дневния ред – именно т.9 . 

Това е докладна записка 08 – 00 12395/17.01.2022 г. от кмета на община Бургас  относно “Отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ арт-кафе, ситуирано в югоизточния край на ул. „Алеко Константинов“ на ъгъла с ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.“

Съветниците пишат: „В приложената от нас разпечатка от системата с резултат от гласуването, е отбелязано, че по докладната са гласували 36 души, от които 33 гласа „за“, 1 „въздържал се“ и 2 „против“, като е отбелязано поименно кой как е гласувал. Съвсем различен обаче, е реалният резултат от гласуването, в което всеки може да се убеди от видеозаписа от заседанието. Гласуването по т.9 започва от 1:51:50 ч. и продължава около минута, като председателстващият г-н Д. Грудев обявява като резултат 26 гласа „за“, 1 „против“ и 7 „въздържали се“. Тъй като, по същото време на екрана се вижда и кой от съветниците как е гласувал, установихме следните фрапиращи разлики между видеозаписа и отчетения от системата за електронно гласуване резултат:

Съветниците А. Душепеев, В. Пренеров, С. Сотиров, Д. Георгиев и И. Вагенщайн не са участвали в гласуването, но в системата е отбелязано, че са гласували „ЗА“;

Съветниците К. Андонов, К. Калудов и Хр. Секлемова са гласували  „въздържали се“, но в системата е отбелязано, че са гласували „ЗА“;

Самите ние (Г. Дракалиев и Николай Стоянов) сме гласували „въздържали се“, но системата е отбелязала, че изобщо не сме гласували.“

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам