BG | EN

Заем от 3 млн.лв. за ново улично осветление ще тегли общинската администрация

Паметникът на Рачо Ковача
Снимка: gabrovonews.bg

Общинските съветници в Габрово дадоха съгласието си, без нито един глас „против“, местната администрация да тегли заем от 3 млн. лв., с които да започне модернизация и ремонт на уличното осветление в града. Дейностите са по проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“. Целта е то да стане по-икономично, а с реализираните икономии да се изплаща кредита, чийто срок на погасяване ще бъде 10 години.

Новото улично осветление в Габрово ще се изпълни чрез сключването на т. нар. „договор с гарантиран резултат“, т.е. експлоатацията и поддръжката на системата е ангажимент на изпълнителя по договора, негова е и отговорността за постигане на заложените резултати за енергийни спестявания.

Индикативната стойност на договора по който ще се реализира проекта, е 3,8 млн. лв. От тях 3 млн. лв. са за основните проектни дейности, останалата част от сумата ще покрие разходите за поддръжка, управление и мониторинг след въвеждане на новата система в експлоатация. Парите над сумата от 3 млн. лв. ще бъдат осигурена с безвъзмездна субсидия от Националния доверителен екофонд.

Продължителността на проекта „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ е 12 години. Първият етап включва избор на кредитна институция и изпълнител.

Осветителните тела, които в момента са поставени по улиците и в парковете на Габрово са близо 7 хил. С изпълнението на проекта се предвижда всички натриеви лампи да бъдат подменени със светодидни осветители с по-ниска мощност. Предстои да бъде въведена и нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление, която ще презицира времето за включването и изключването му.

Очакваните икономии са около 1100 кWh електронергия годишно, което в зависимост от варианта, който Общината ще избере за осветеност /предварителното обследване предлага два варианта за това/, се очаква да доведе до близо 200 хил.лв. икономии на година.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините