Община Чепеларе дължи близо 2 млн. лв. за почистване

Снимка: Фейсбук/Община Чепеларе

Община Чепеларе ще трябва да плати близо 2 млн. лева за сметосъбиране, сметоизвозване и зимно почистване. Дълговете са натрупани през последните три години, а сумата е набъбнала и благодарение на начислените лихви за забава и разноски по делото, което Общината изгуби с решение на Смолянския окръжен съд от 9 декември срещу на „Глобал Клинър“ – една от фирмите на „Титан“, с която има сключен договор от 2015 г.

В хода на деото е станало известно, че почти цял мандат бившият кмет на Чепеларе Славка Чакърова не е плащала на „Глобал Клинър“, в резултат на което фирмата завежда дело срещу Общината.

Искът на „Глобъл Клинър“ е за 1 512 881.78 лв., както и лихва за забава в размер на 221 479.77 лв. С решението на съда Чепеларе ще трябва да плати и разноски по делото от 104 443.63 лв.

Регионалното издание „Отзвук“ посочва, че договорът между Община Чепеларе и „Глобал Клинър“ е сключен на 18 септември 2015 г. за срок от 60 месеца и с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване до регионално депо „Теклен дол“, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Чепеларе“. От дружеството твърдят, че задълженията по договора са изпълнени, за което са представени и приети двустранни месечни протоколи, подписани от двете страни. В същото време през юли 2016 година Чепеларе спира да плаща. Последната преведена сума е направена през април т.г. в размер на 43 464.48 лв., когато от Общината изпращат и писмо до дружеството, с което признават задълженията.

Пред съда юристите на бившия кмет Славка Чакърова посочват, че предявените искове са основателни. Фактурите, издавани от „Титан“, били отразявани в счетоводните регистри на общината като просрочени задължения и те са дължими.

Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза също установява, че всички процесни фактури са отразени в счетоводствата на двете страни, включени са и в дневниците за продажби на „Глобал Клинър“. Фактурираното количество отпадъци за периода е 9 346.960 тона, а количеството извозени отпадъци по кантарната книга е 9 379.010 тона, което според експерта фактури за сметоизвозване отговарят на предадените по месеци количества по кантарната книга, както и фактурираните услуги за зимно почистване, съответстват на осчетоводените машиносмени по месечни отчети.

Пред смолянското регионално издание новият кмет на Чепеларе Боран Хаджиев, коментира: „Неприятна ситуация. Как да коментирам това да отидеш на работа и първото дело да го загубиш с близо 2 млн. лв. Неприятно е, но ще търсим решение.“ Той очаква фирмата да наложи запор на сметките на Общината. Заради невъзможността на общината да покрива тези разходи, кметът планира да прекрати договор за шест камери за наблюдение за по близо 2 500 лв. на месец, сключен с „Виваком“, по който четири месеца Чепеларе не плаща.

През юни т.г. „Отзвук“ съобщи, че специализираната прокуратура разследва компаниите „Титан Клинър“, „Еко Титан груп“ и „Глобал Клинър“, които изпълняват обществени поръчки за поддържането на чистотата в Чепеларе, както и длъжностни лица от местната администрация. Според изданието, досъдебното производство е било образувано през миналата година и обхваща период от 2012 до 2016 г. От Община Чепеларе са били изискани всички първични документи – кантарни бележки, контролни и пътни листове, сметки и фактури, издадени от изпълнителите на обществените поръчки за поддържане на чистотата в града, а разследващите проверяват дали услугите, за които е плащано от бюджета действително са били предоставяни на територията на община Чепеларе. 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам