С бюджет от 4 млн. лв. Сухиндол трябва да се справи с пътен ремонт за 6 млн. лв.

Според министър Петя Аврамова задължение на МРРБ е само да регистрира свлачищата. Общините сами трябва да мислят с какви пари ще ги укрепват

Така изглежда свлачището през 2015 г.
Снимка: страница на Община Сухиндол във Фейсбук

От 2015 г. Община Сухиндол чака държавата да се ангажира с финансирането на проект за укрепване на свлачище, заради което пътят между Сухиндол, Павликени и Севлиево беше затворен в продължение на години. В момента той е аварийно отворен, но опасен за преминаване.

Държавата обаче няма ангажимент да плаща за укрепване на свлачища на общински пътища. Нейна грижа е само регистрирането и мониторингът им. Оттам насетне Общините, на чиито територии са застрашените участъци, сами трябва да осигурят средствата, с които да ги ремонтират. Това стана ясно от отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос, зададен от народния представител Весела Лечева (БСП).

Аврамова трябваше да отговори как държавата ще помогне на Община Сухиндол да се справи със свлачище, чието укрепване ще струва 6 млн. лв., а бюджетът на Общината за 2020 г. е 4 млн. лв.

Задълженията на държавата са изпълнени

В отговора си министър Аврамова казва, че „МРРБ е изпълнило своите задължения, свързани с геозащитната дейност за регистриране и мониторинг на свлачищните райони, координация и издаване на предварително съгласие за инвестиционните намерения на община Сухиндол по отношение укрепването на свлачището“. МРРБ е изпълнило ангажиментите си, защото „след всеки подаден сигнал от кмета на община Сухиндол за активизиране на свлачищни процеси е оказано необходимото съдействие за организиране на инженерно-геоложки доклади, а съответните данни са нанесени в регистъра на свлачищните райони“, обяснява министърът.

Грижата се изчерпва с докладите

От това обяснение е логично да се заключи, че грижата на държавата се изчерва с докладите и нанасянето на данните от тях в съответния регистър. Но тези, очевидно недостатъчни усилия, не са защото държавата не иска да помогне, а защото „според Наредба № 1 за геозащитна дейност финансирането на геозащитната дейност се осъществява от собствениците и ползвателите на недвижимите имоти“ (цитат от отговора на Петя Аврамова), т.е. Общините, които стопанисват и поддържат общинските пътища, трябва да имат пари за укрепването на свлачищата, защото „няма как от от бюджета на МРРБ да се финансират аварийни обекти и дейности“, тъй като „за подобни ситуации се прилага Закона за защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността“, обяснява още Аврамова.

Какво пропусна в отговора си министърът?

В отговора, който вероятно е подготвен от нейния екип, бе пропуснато, че в Междуведомствената комисия за възстановане от години отлежава искането на Община Сухиндол за финансиране укрепването на въпросното свлачище. Пропуснат бе и факта, че жители на четири села в общината излязоха през 2015 г. на протест с искане държавата да се намеси за решаване на проблема. Не бе споменато и обстоятелството, че няма как Община с 4 млн. лв. бюджет да финансира ремонт, който по предварителни изчисления ще струва над 6 млн. лв.

Свлачище с дълга история

Свлачищните процеси по пътя, който свръзва Сухиндол с Павликени и Севлиево започват през 2006 г. Заради свличане на скални маси, които правят пътя опасен, той е затворен, а десетки жители на околните села са принудени за изминават над 20 км., за да стигнат до общинския център. Търпението им се изчерпва през 2015 г., когато събират 1200 подписа и ги връчват на областния управител на Велико Търново. Той обещава единственото, което предвиждали правомощията му – да лобира пред Междуведомствената комисия към Министерски съвет за възстановяване и подпомагане. Пет години по-късно, проблемът не само продължава да е актуален, но и наложителният ремонт става все по-скъп, смята кметът на Сухиндол Пламен Чернев. Според него ако преди пет години работата е можело да бъде свършена за 2 млн. лв., днес са необходими няколко пъти повече пари.

Свлачището е с дължина 340 м. През април т.г. то бе инспектирано от специалисти на „Геозащита“- Плевен, които предупредиха, че при евентуално затваряне на пътя движението ще бъде пренасочено през Горско Косово до Сухиндол. Там обаче също има свлачищни процеси и препоръчаха периодични проверки на техническото състояние на напоителния канал, преминаващ през района на свлачището, а при установяване на аварийни течове те да бъдат отстранени.

Пари за ремонт няма, но ремонт трябва да има

Още тогава от Община Сухиндол коментираха за „За истината“, че въпреки прехвърлянето на общините на поддръжката на четвъртокласната пътна, в конкретния случай става дума за изключително големи мащаби на свлачище, чието укрепване надвишава многократно финансовите възможности на Община Сухиндол.

„Проблемът със свлачището отдавна е в компетенциите на държавата, затова Общината изразява надежда, че институциите ще подадат ръка на местната администрация“, казаха от местната общинска администрация тази пролет. Днес кметът на Сухиндол е категоричен, че „държавата прехвърля отговорности“. Според него проблемът не е в това, че не могат да се осигурят пари за ремонт, а че пътят е от четвъртокласната пътна мрежа, чиято поддръжка е вменена на Общините. А когато Общините нямат нужните средства, се оставят на милостта на институциите. Както стана ясно по-горе обаче, милост няма, защото законът не позволява.

„Прехвърлят ни към Междуведомствената комисия, но това не е решение. Оттам действително се отзоваха и ни дадоха 125 хил. лв. за работен проект за укрепване на свлачището, но проектът не решава проблема“, казва още Чернев.

Засега единственото, с което в Община Сухиндол разполагат, е уверението, че „ МРРБ следи със загриженост това свлачище и отчита необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на свлачищните процеси и трайно стабилизиране на територията“, както и от обещанието й, че министерството „ще подкрепи община Сухиндол при кандидатстването за финансиране от Междуведомствената комисия по възстановяване към Министерския съвет“.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам