Симеоновград обяви поръчка за подмяна на водопроводната мрежа за близо 1,5 млн. лв.

Снимка: simeonovgrad.bg

Община Симеоновград търси изпълнител на строително-монтажни работи за подмяна на водопроводна мрежа по няколко улици в града. Прогнозната обща стойност на проекта, който е планиран да се реализира в два етапа е близо 1,5 млн. лв. с ДДС

Общата дължина на уличния водопровод, описан в двете позиции на обществената поръчка, е близо 5 км.

В описанието от Община Симеоновград посочват, че „съществуващият водопровод е амортизиран и се налага често отстраняване на аварии. Сградните водопроводни отклонения също са амортизирани. Поради зачестилите аварии по уличната мрежа и отчитайки, че основно е изградена с азбестоциментови тръби трудни за експлоатация и застрашаващи човешкото здраве, се налага търсенето на решение за реконструкция и модернизация.“

Участниците в поръчката трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строителни дейности по обекти четвърта група трета категория, се посочва още в документацията.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 17 часа на 30 април 2020 г.

За определяне на изпълнителя от Общината са сложили 60 % тежест на срока за изпълнение на строителните работи и 40 % – на цената.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам