BG | EN

Община Севлиево се размина с 4 млн.лв. по програмата за развитие на селските райони

Снимка: sevlievo-online.com

Стратегията на Местна инициативна група (МИГ) „Севлиево“ не е допусната до техническа и финансова оценка при кандидатстването по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Информация за това е имало още в края на месец декември миналата година, но през януари кметът на Севлиево д-р Иван Иванов, в отговор на питане от общински съветник на какъв етап е проектното предложение, казва: „Решение на Управителния орган относно стратегията няма.“

„Знаел ли е д-р Иванов в края на януари, че проектът на „МИГ Севлиево“ няма да получи и стотинка?“ питат журналистите от регионалното издание „Севлиево онлайн“.

Фактите

Информацията, че МИГ Севлиево не е сред одобрените за финансиране и не присъства в списъка с резервите, за които няма финансов ресурс, но са преминали проверката за административно съответствие и допустимост, е публикувана на сайта на Министерството на земеделието и храните на 27 декември 2017 г.

В отговор на запитване на „Севлиево онлайн“ от Министерство на земеделието, в писмо, подписано от министър Румен Порожанов, информират:„На 15 декември 2017 г. чрез ИСУН (б.ред. Информационна система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове) до „МИГ Севлиево“ е изпратено уведомително писмо, което, според данните в системата, е отворено на 18 декември 2018 г.“. Приложено е и самото уведомително писмо, от което става ясно, че „На основание чл. 30 ал. 5 от Постановление на Министерски съвет № 161 от 2016 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Севлиево“ не се допуска до техническа и финансова оценка“. Следва основанието за недопускането: „Стратегията не отговаря на критерий за административно съответствие № 36 от „Критерии за административно съответствие и допустимост“. Причината е, че „Лицето Наталия Колева е член на УС на МИГ като земеделски производител. В същото време лицето е управител на „Регионално депо за отпадъци“ Севлиево, като неин работодател е Община Севлиево, също член на УС на МИГ.“ Към момента на кандидатстване по проекта е налице свързаност между членовете на местната инициативна група.

Въпросите

От регионалното издание „Севлиево онлайн“ продължават да питат: „Знаел ли е кметът в края на януари, че стратегията няма да бъде финансирана и по какви причини заяви, че няма информация пред общинските съветници, а чрез тях и пред гражданите от общината. И как от Общината ще коментират разминаването между официално заявеното от кмета и информацията, предоставена от ведомството на Румен Порожанов.“

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините