BG | EN

Община Пловдив обяви обществена поръчка за устройства за битово отопление на стойност над 10,5 млн.лв.

Илюстративна снимка: pixabay.com

Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 6 010 устройства за битово отопление с прогнозна стойност над 10,5 млн. лв. С тях ще бъдат подменени старите печки на дърва и въглища в Пловдив.

Поръчката е с предмет за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на уреди за отопление на електричество, природен газ, топлофициране, пелети и радиатори. Общата й стойност е 10 707 137,30 лв. без ДДС и е разделена на пет обособени позиции, сред които климатици, пелетни системи, системи на природен газ и радиатори.

Броят на уредите е прогнозен и е за целия период на проекта, който приключва на 31.12.2023 г.

Наред с монтажа на новите уреди, е предвидено да бъде извършен и демонтаж и извозване на старите отоплителни устройства. За тези дейности предстои да бъде обявена допълнителна обществена поръчка. Старите уреди ще бъдат предадени за рециклиране, а получените средства ще бъдат инвестирани от Общината в мерки за подобряване на качеството на въздуха.

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ се финансира чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от националния бюджет на Република България. С неговата реализация се цели безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични варианти, за да се постигне съществено подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината като се намалят емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление.

До момента по проекта са подадени над 2000 декларации на домакинства, които желаят да сменят старите си замърсяващи печки безплатно. От тях 1700 са одобрени и предстои да бъдат подписани договори, веднага след като бъде избран изпълнител за доставката на новите уреди.

Приемането на документи на желаещите продължава до септември 2023 г. Попълнените и подписани декларации се подават в дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив или се изпращат на e-mail.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините