BG | EN

Обявен е конкурс за директор на института „Старинен Пловдив“.

Снимка: oldplovdiv.bg

Община Пловдив обяви конкурс за директор на общински институт „Старинен Пловдив“. Срокът за подаване на документи е 24 февруари 2023 г.

Кандидатите трябва да са ”магистри“ по една от специалностите – История и археология, Социология, антропология и науки за културата, Туризъм, Изобразително изкуство – специалност „Консервация и реставрация“ или Специалност „Архитектура“ със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство.

Трябва да имат 3 години професионален опит в съответното направление, да притежават организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност.

Като предимство се считат: 
Лиценз по чл. 165 от Закона за културното наследство – специалисти, които имат право да извършват реставрационни дейности.

Друг плюс е опит в областта на опазването на културното наследство и участие в разработването и реализацията на програми и проекти.

Прави впечатбение, че владеенето чужд език и компютърна грамотност също са заложени в графата предимство.

Кандидатите ще трябва да защитят концепция за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за период от 4 години. Като концепцията трябва да съдържа: анализ и оценка на състоянието и дейността на Общински институт „Старинен Пловдив“; тенденции и възможности за развитието на на Общински институт „Старинен Пловдив“ като културен институт; развитие и управление на Общински институт „Старинен Пловдив“ в унисон с тенденциите за опазване на културното наследство и развитието на устойчив туризъм на местно и национално ниво; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Общински институт „Старинен Пловдив“, пътищата за постигането им и етапи на реализация на концепцията.

Титуляр на поста директор на общински институт „Старинен Пловдив“ няма повече от година.

Предишният директор Богомил Грозев подаде оставка в средата на юни 2021 след обществено напрежение, породено от едно от неговите назначения – за шеф на Античния театър той определи скандален софийски диджей. Самият Грозев бе с техническо образование и бе назначен без никакъв конкурс.

Моля, запознайте се! DJ Funky – новият уредник на Античния театър в Пловдив – тук

Впоследствие общината назначи, но отново без конкурс, доц. Елена Кантарева-Дечева, която зае временно поста директор на ОИ „Старинен Пловдив“.

В официалната страница на Общинския институт „Старинен Пловдив“ в интернет е записано, че той извършва дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности, предоставени за управление на ОИ “Старинен Пловдив”. Института участва в изготвянето и координацията по изпълнение на стратегията за опазване на културното наследство на територията на общината. Координира мероприятия по благоустройство, инфраструктура, художествено и улично осветление, озеленяване, чистота, външно колоритно оформление, реклама, сигнализация и маркировка на територията на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините