BG | EN

Община Петрич ще връща пари заради пропуски при обществена поръчка за саниране на общинската сграда

сградата на Община Петрич
Снимка: Blagoevgrad-news.com

Финансова корекция в размер на 73 хил. лв. е наложило Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на община Петрич. Общината ще връща парите, заради допуснати нарушения в провеждането на обществена поръчка за санирането на сградата на общинска администрация по проект от Оперативна програма „Региони в растеж“.

Информацията е на регионалното издание „Благоеград нюз“. Изданието съобщава, че Административен съд – Благоевград е потвърдил наложената от МРРБ санкция, която общината е обжалвала в съда.

Община Петрич е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2. г. – № BG16 RFOP001-1.035-0004-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на обект „Сграда на общинската администрация – обновяване на административна инфраструктура“. В изпълнение на договора и за намиране на фирма, която да извърши ремонта, общината е обявила процедура по Закона за обществените поръчки на прогнозна стойност без ДДС 611 323.34 лв., пояснава „Благоевград нюз“.

Според мотивите на МРРБ за налагане на финансова корекция, и мотивите на Административния съд за потвърждаването й, Община Петрич е допуснала три сериозни нарушения при възлагането на обществената поръчка.

На първо място, във въпросната процедура Общината е създала ограничителни условия, тоест, правилата за участие в публичната процедура са така поставени, че да отговарят на определен кандидат, вместо кандидатите да отговарят на правилата. С това Общината и дирекция „Обществени поръчки“ в лицето на нейния директор Рилка Филипова, са нарушили принципа на конкурентоспособност.

На второ място, в оценката за критерий при избор на изпълнител на строително-монтажните работи на общинската сграда, са записани изрази, които съдът определя като „бланкетни“ и практически противоречащи на Закона за обществените поръчки, т.е. обществената поръчка е неправилно подготвена.

На трето място идва нарушението, че след като вече е била избрана фирма изпълнител, нито общината в лицето на кмета Бръчков, нито директор Рилка Филипова са забелязали, че избраната фирма не е представила необходимите документи за сключване на договора. В самата процедура фирмата е декларирала, че притежава техническа възможност и компетентност да извърши санирането на сградата на общинската администрация, благодарение на което е определена като победител.

Така след допуснати 3 сериозни грешки, община Петрич се нарежда сред общините в Пиринско, на които са наложени финансови корекции по проекти на Оперативна програма „Региони в растеж“, посочва благоевградското издание. А според официална информация от МРРБ, с която Благоевград Нюз разполага, на Община Петрич са наложени корекции по общо 4 проекта: по 3 проекта за устойчиво и интегрирано градско развитие и по 1 проект за социална инфраструктура. Първенец с наложени 10 финансови корекции по 8 проекта, засега в областта остава община Благоевград, посочва още изданието.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините