BG | EN

Община Нови пазар търси частен доставчик за предоставяне на социална услуга „Център за обществена подкрепа“

Снимка: Община Нови пазар

Община Нови пазар обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски капацитет за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ на територията на Община Нови пазар.

Участниците в конкурса трябва да притежават издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалните услуги – информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга), общностна работа, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга), подкрепа за придобиване на трудови умения;

Кандидатите трябва да са създали и предоставят същия вид социална услуга – предмет на възлагането и да имат минимум 1 година опит в предоставянето ѝ, пише още в условията на конкурса.

Срокът за финансиране е 5 години, считано от датата на сключване на Договора със спечелилия конкурса.

Всички условия за участие в конкурса – тук

Срокът за подаване на документи изтича в 9:00 сутринта на 20 март 2023 г.

Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на 20.03.2023 г. от 14 :00 ч. от Комисия, назначена от кмета на общината, която се състои от нечетен брой членове. В 14-дневен срок от провеждане на конкурса Комисията извършва оценка на кандидатите, посочват от Оббщина Нови пазар.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините