BG | EN

Община Никола Козлево, най-бедната в Шуменска област, разчита на държавни субсидии и еврофинансиране

Заседание на общинския съвет в Никола Козлево
Снимка: Валентина Минчева

Община Никола Козлево, най-бедната в Шуменска област, разчита основно на държавни субсидии и на еврофинансиране, за да издържа основните институции и да осигурява минимални стандарти на населението. Това показват данните от общинския бюджет за 2024 г., който беше гласуван на сесия на 15 февруари.

Бюджетът на Никола Козлево е в размер на 13 млн. лв.

Почти 60 % от средствата се осигуряват от целево държавно финансиране. Тази година държавната субсидия за общината е 7,4 млн. лв., с 10 % в сравнение с предходната година. 

Местните приходи в общинския бюджет са само 3,6 млн. лв., а преходният остатък от 2023 г. е почти 2 млн. лв.

Разходите за местни дейности са 5 млн. лв.  

За водоснабдяване, канализация, чистота, ремонт на улици, благоустрояване и екология са предвидени общо 2,5 млн. лв., за поддържане на пътища – 144 000 лв.  За изплащане на стар кредит на общината са фиксирани 754 823 лв.

Строг отчет за общинското имущество поискаха съветниците в Никола Козлево

Капиталовата програма на община Никола Козлево е почти 4 млн. лв.  

От субсидия и собствени средства са предвидени 1,8 млн. лв., а европейското финансиране по програма „Развитие на селските райони” е 2,1 млн. лв. Европейските проекти са насочени към инфраструктурата в образованието и реконструкция на уличната мрежа.

Тази година трябва да бъде изготвен проект за ремонт на централния площад пред администрацията в Никола Козлево, който не е ремонтиран от 30 години. Жителите и гостите на общината газят кал по разкопаните плочи, а тук е и читалище „Пробуда 1906 г.” – духовният център на общината. Тук са паметниците, свързани с историята на селото, които са визитката на общината.  

От десетилетия местните хора настояват за благоустрояване на района, красиви зелени площи, нови пейки, алеи, съвременни подходи за хора с увреждания.

Пропадналата настилка на площада в общинския център
Снимка: Валентина Минчева

В общината има 5 училища, които са второстепенни разпоредители с бюджета – средно училище в Никола Козлево и основни училища в селата Вълнари, Църквица и Пет могили, в които има маломерни паралелки заради липсата на достатъчно деца.  

Масово младите семейства напускат общината и емигрират в чужбина или в най-големите градове в страната, което води до сериозна демографска криза в района. Издръжката на образованието през 2024 г. е в размер на 5,8 млн. лв.

С приходи от собствени земи читалището в село Никола Козлево се обновява

За детските градини в бюджета са предвидени 1,6 млн. лв. за издръжка на дейността и за заплати на общо 23 педагози и 27 души непедагогически персонал.

За социално подпомагане са предвидени около 180 000 лв., а за култура и дейността на 11-те читалища в общината – 286 000 лв.. За спорт и спортни бази годишният бюджет е 66 500 лв.

Общината има да събира просрочени задължения в размер на 81 145 лв.

Тази година няма да се увеличават таксите за битови отпадъци и административните услуги.

Полицията в Никола Козлево се похвали, че е намалила престъпността с 26%

Община Никола Козлево има 8 258  жители и 10 селски кметства, за чиято издръжка в бюджета са планирани 370 000 лв.

Общинската администрация е от 39,5 щатни бройки.

В общинското предприятие „Никола Козлево” /строителство, чистота, озеленяване/ работят 40 души, издръжката им е общо 160 000 лв. за 2024 г.

Издръжката на общинския съвет – председател и 12 съветници, ще струва на данъкоплатците 158 800 лв.

Общо 15 са служителите, на които община Никола Козлево плаща транспортните разходи. Това са заместник-кмет на общината, секретар, финансов контрольор, главен архитект, главен счетоводител, юрист-консултант, старши специалисти и експерти на отдели в общинската администрация.


Този текст е създаден в рамките на проекта „Разкриване на злоупотреби в местното самоуправление в периферните и селските общини на Североизточна България“ на сдружение „Про веритас“, финансиран от German Marshall Fund.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините