Община Минерални бани ще плати втори път част от сметката за извършен ремонт

Снимка: Иван Атанасов

Хасковската Община Минерални бани ще плати втори път за некачествен ремонт, при това на същия изпълнител. Това се разбира от споразумение, което местната администрация сключва с изпълнителя, с когото доскоро беше в съдебен спор.

Ремонтът на спортна площадка в града е бил извършен от фирма „Симекс“, с която кметът Мюмюн Искендер е сключил договор за изграждането ѝ на мястото на съществуващо спортно игрище.

Една година след въвеждане в експлоатация, настилката на спортната площадка започнала да се рони, за което от Общината уведомили изпълнителя, но дружеството не изпълнило задълженията си да отстрани дефектите по време на гаранционния срок.

Срокът изтекъл, а от общината завели дело

срещу „Симекс“ и поискали да им се заплатят 105 535,20 лв. разходи за ремонт на ремонта, 66 595,32 лв. – неустойка по договор и 3798 лв. разноски по обезпечително производство.

От „Симекс“ привлекли като страна по делото „Джерамис интернешънъл“ ЕООД, които били реален изпълнител на настилката на площадката.

Междувременно от общинската администрация направили прогноза, според която, делото ще завърши не по-рано от 2-3 години и то с неясен резултат. Затова възложили на друга фирма – „Мериан 2003“ да извърши ремонт на площадката, на стойност 102 477,30 лв.

Той все още не е започнал, защото за делото трябва да се направят съдебно-технически експертизи на място.

В същото време, за прериода от представяне на офертата на новия изпълнител до сега

цените на материали и труда скочили с над 20%

и от „Мериан 2003“ поискали да развалят  договора и да върнат платените до момента пари.

Затова от Община Минерални бани отново инициирали преговори за споразумение с другите две страни „Симекс“ и „Джерамис интернешънъл“.

Кметът Мюмюн Искендер преценил, че е по-разумно училището и спортуващи хора в Минерални бани да имат по-бързо нова площадка.

След два месеца разговори Симекс“ и „Джерамис интернешънъл“ постигнали

споразумение за доброволно решаване на делото

чрез споразумение, което на по-късен етап да се превърне и в съдебна спогодба.

Според споразумението, администрацията ще плати на „Джерамис интернешънъл“ ЕООД 35 800 лв. което е 27 % от общата стойност на ремонта на настилката.

Останалата сума ще се поеме от „Симекс“ ЕООД и „Джерамис интернешънъл“ ЕООД, обясняват от общинската администрация в Минерални бани. Двете страни водят още преговори кой да поеме за размера на неустойката и разноските.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам