BG | EN

Община Любимец прекрати поръчката без „конкретни нужди“ заради нарушения

сградата на Община Любимец
Община Любимец
Снимка: Иван Атанасов

Община Любимец прекратява обществената поръчка, която обяви преди почти година без да е наясно с „обема на конкретните нужди“.

Търгът беше обявен миналата есен. Прогнозната стойност беше над 3 млн. лева за пътно поддържане, като в обхвата бяха включени „текущ ремонт, текущо поддържане, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на общински пътища, улична мрежа, съоръженията и принадлежностите към тях“, но без да е ясно какво точно трябва да се поддържа, ремонтира, реконструира и строи.

Явиха се трима кандидати, но се наложи поръчката да бъде прекратена „защото са  установени са нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.“

В решението за прекратяване е записано, че в предвидените за изпълнение СМР, е установена липса на важни видове работи, които възложителя предвижда да възлага. Става въпрос за изкопни работи, за пътни знаци, направа на водосток, направа на кофраж, на изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и други, които са приложени като детайли.

Сега е обявена нова обществена поръчка е за близо 600 000 лева, която този път е за „Текущ ремонт на общински пътища, улици и тротоари на територията на община Любимец“. Участие е заявила фирмата “Европът 2005“ ООД. В поръчката този път са конкретизирани и дейностите, които ще се извършват за тази сума.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините