Община Котел обяви обществени поръчки за изграждане на нова детска градина и за пристройка към училището в с. Градец

Снимка: Фейсбук профил

Сливенската община Котел обяви две обществени поръчки за строителство на обекти в сферата на образованието за местното село Градец. Едната е за изграждане на нова детска градина в селото, а другата за присторяване на сграда към основното училище в село Градец, както и благоустрояване на дворното му пространство.

Офертите по обществената поръчка за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на нова детска градина и котелно в село Градец се подават до 10 май т.г. Прогнозната стойност е 1 519 180,00, без ДДС.

Според описанието на поръчката, става въпрос за целодневна детска градина с 4 групи по 23 деца от 3 до 6 години. Сградата трябва да е със застроена площ – 873.88 кв.м и разгъната застроена площ- 1937.00 кв.м, а котелното да е на твърдо гориво и застроена площ – 80.51 кв.м. В двора са предвидени физкултурна площадка с площ 150м², площадка за сюжетно-волеви игри, с площ 120м², площадка за конструктивни игри с площ 100м², площадка за подвижни игри с площ 140м² и площадка за тихи занимания с площ 60м². Всички свободни площи трябва да са затревени.

До 6 май пък се приемат офертите по поръчката за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за пристрояване на основно училище „Кап. Петър Пармаков“, в село Градец и благоустрояване на дворното му пространство. Прогнозната стойност на тази поръчка е 673 689,57, без ДДС. Според публикуваните доументи, става въпрос за пристройка към съществуваща двуетажна сграда. На всеки от етажите е предвидено да има по две класни стаи за по 28 ученика, сервизни помещения и асансьор. Предвидената застроена площ е 202.84 кв.м., а разгъната застроена площ- 426.72.00 кв.м. В техническата документацията е описано и котелно помещение на твърдо гориво.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам