Община Добрич обяви обществена поръчка за обзавеждане на приюта за бездомни хора

Снимка: Фейсбук страница Община Добрич

Община Добрич обяви обществена поръчка, част от която предвижда доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на приюта за бездомни лица и семейства в града, който се изгражда по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020.

Прогнозната стойност на поръчката е 20 893 лева без ДДС. Предвижда се да бъдат доставени 43 вида артикули. Сред тях са диван, фотьойл, холна маса, телевизор, компютри, лазерен мултифункционален принтер, хладилник с камера, малка готварска печка и други.

Гаранционният срок на доставените артикули следва да бъде минимум 24 месеца и започва да тече от деня на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж.

Крайният срок за получаване на офертите е 24 март.

На 12.05.2020 г. Община град Добрич подписа aдминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съгласно който на Община Добрич се предоставят 575 526,49 лв. за изпълнение на проектно предложение “Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства”.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам