BG | EN

Община Добричка обяви обществена поръчка за строителство на захранващ водопровод на с. Стожер за над 1 млн.лв.

Снимка на Klaus Fedorow от Pixabay

Община Добричка обяви обществена поръчка за строителството на захранващ водопровод на село Стожер от магистрален водопровод Батово-Добрич през с. Соколник. Прогнозната й стойност е 1 304 691.14 лева с ДДС.

За строежа на водопровода през 2017 година е изработен инвестиционен проект, който в началото на годината е актуализиран. Към настоящия момент той се съгласува е експлоатационните дружества и след извършване на комплексна оценка ще се издаде разрешение за строеж.

Водопроводът се изпълнява на два участъка, като строежът условно може да се раздели на три взаимно свързани подобекта:

– Водопровод от магистрален водопровод Батово-Добрич до с. Соколник с обща дължина 2273.20 м,

– Съоръжения в с. Соколник: Помпена станция и изграждане на външно ел. захранване от трафопост,

– Водопровод от бункерна помпена станция в с. Соколник до кула в с. Стожер с дължина е 6704 м.

Крайният срок за подаване на офертите е 21 април, а начинът на възлагане е публично състезание.

През февруари т.г. Община Добричка обяви обществена поръчка „Строителен надзор и оценка на инвестиционен проект на строеж „Захранващ водопровод на с. Стожер от магистрален водопровод Батово – Добрич през с. Соколник, община Добричка” на стойност 38 400 лева с ДДС.

Средствата за изграждане на водопровод на с. Стожер бяха отпуснати от правителството през ноември 2021г. след поредни протести на жителите на населеното място заради водния режим, на който бяха подложени.

Заради хроничното безводие през лятото на миналата година в община Стожер беше въведено и частично бъдствено положение.

Проблемът с водата в Стожер е от години. През 2017 година е изготвен проект за магистрален водопровод с.Батово – Добрич, през село Соколник, който обаче не е осъществен, защото не е намерено финансиране. Постепенно проблемът в селото се е задълбочил.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините