BG | EN

Община Добричка няма да подкрепи коригирания Бизнес план на ВиК-Добрич

Заседание на ОбС – община Добричка, архив
Снимка: Община Добричка

Община Добричка няма да подкрепи коригирания Бизнес план за развитието и дейността на „ВиК Добрич” АД за регулаторен период 2022-2026 година.

Решението беше взето на заседанието на Общинския съвет /ОбС/ вчера по предложение на кмета Соня Георгиева, която ще представлява Общината на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от ВиК-Добрич.

По решение на съвета, Георгиева ще галсува „Въздържал се“ при съгласуването на коригирания Бизнес план на водоснабдителното дружество.

Според общинската администрация, в документа има стратегически несъответствия и непълноти. В предложения Бизнес план не са предприети мерки и средства за привеждане на водоизточниците и санитарно-охранителните зони около тях в съответствие с изискванията. Предвидените мерки и средства – 127 000 лева, за регулиране на налягането във водоснабдителната мрежа с цел намаляване на авариите и осигуряване на нормално водоснабдяване в малките населени места са крайно недостатъчни. Според ОбС, заложените 1 680 000 лева за рехабилитация и разширение на водопреносната мрежа с цел подобряване на предоставяната услуга са изключително малка сума – средно 335 000 лева на година.

Съветниците решиха текстът за очаквано изграждане и предоставяне на стопанисване на публични активи през периода на Бизнес плана да се прецизира в съответствие с Постановление от ноември м. г. на Министерски съвет. С него е одобрен трансфер към бюджета на Община Добричка на целеви средства за изграждане на захранващ водопровод на село Стожер от магистрален водопровод село Батово-Добрич през село Сенокос.  

Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД, ще се състои на 7 юли от 10:00 часа в Областна администрация – Добрич.

В дневния ред са включени отчетите за дейността и за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК Добрич АД за 2021 година.
Общото събрание трябва да приеме и бюджет на Асоциацията по ВиК Добрич за 2022 г.

Последната точка от дневния ред е съгласуване на коригиран Бизнес план за развитие на дейността на „В и К Добрич“ АД, за регулаторния период 2022-2026 година. По решение на съответните общински съвети, той няма да бъде подкрепен от представителите на Общините град Добрич и Добричка.

В коригирания бизнес план на ВиК е заложено драстично увеличение на цената на водата.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините