Община Бургас отказа достъп на граждани до пълния отчет на бюджета за 2019 г.

Сградата на Община Бургас
Снимки: Петя Михова

От Община Бургас отказаха достъп на граждани до пълния годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. По време на общественото обсъждане присъстващите поискаха той да им бъде предоставен в пълния размер от 189 страници, а не само наличния от 29. Причината е, че целият документът не е качен нито в сайта на Общинския съвет, нито в този на Сметната палата, където трябва да бъде поместен и одитния доклад.

По време на обсъждането гражданите поискаха обсъждането да бъде отложено със 7 дни, за да може да се запознаят с целия документ.

От Община Бургас обясниха, че достъпът изисква потребителско име и парола, от съображения за киберсигурност. От институцията обещаха вчера, че ще съдействат на желаещите да получат цялата информация, която искат.

Николай Едрев от присъствалите на обсъждането обаче посочи, че днес това не се е случило. „На мен ми се обади жена от Общинския съвет в Бургас, която каза, че след като са се консултирали с юристи, с Община Бургас и с Общинския съвет, отказват да ни предоставят достъп до пълния доклад.

Тази информация била само за общинските съветници, не и за гражданите.

За мен беше странно. Това е публична информация и гражданите, за да могат да си съставят обективно мнение за изпълнението на бюджета и за отчета на Общината за изпълнението на този бюджет, трябва да имат пълната информация, включително и одита на Сметната палата. Ние нямаме тази информация“, обясни той. От администрацията са посочили, че ако Едрев иска въпросната информация, трябва да пусне заявление по Закона за достъп до обществена информация. По този начин обаче той ще има отговор в рамките на 14 дни, а сесията на Общинския съвет, на която ще бъде гласуван документът, трябва да се проведе на 29 септември т.г.. Едрев посочи, че

това обезсмисля цялата процедура по общественото обсъждане на документа. 

По време на обсъждането Едрев посочи, че не са изпълнени дейности по бюджета за 2019 г., а са отложени за следващата година. „Същите тези проекти ги имаше и за 2018 г.  В продължение на години е едно и също. Проблемът е, че винаги има преходен остатък. Изпълнението на бюджета показва една тенденция – има един надут бюджет, който не се изпълнява в края на годината“, посочи още Николай Едрев.

Николай Едрев (вторият от ляво надясно) по време на обсъждането

Според зам.-кмета Красимир Стойчев политиката на Община Бургас от няколко мандата е не да се занижават показателите на бюджета, за да се отчитат големи преизпълнения. „Напротив към всички наши нива вдигаме високи контролни цифри. Вдигаме летвата, за да има догонваме, да има растеж. Това е нашата политика. Не се срамуваме, ако имаме малко неизпълнение на бюджета“, допълни той.

В отговор на въпрос на Едрев, зам.кметът посочи, че общият дълг на общината е в размер на 40 767 614 лв.

Той добави, че изпълнението на бюджета за миналата година е било в размер на 214 519 000 лв. „В това число за държавни дейности 114 543 000 лв., за местни дейности 99 976 000 лв., от които за дофинансиране на държавните дейности са 4 369 000 лв. Сметната палата извърши проверка на годишния финансов отчет на Община Бургас за 2019 г. и го завери с положително становище. Оценката от прегледа за финансовото състояние на Община Бургас от Агенцията за кредитен рейтинг е положителна“, допълни Стойчев.

Документът ще бъде гласуван на предстоящата сесия на Общинския съвет.

По думите на Едрев, обаче, на 30 септември пред Община Бургас ще бъде организиран протест.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам