Обществен съвет за по-добро качество на въздуха учредиха в Пловдив

Пловдив Снимка: Фейсбук/Община Пловдив

Обществен съвет за чист въздух с участието на представители на местната власт, неправителствени екологични организации, бизнеса, общински съветници и експерти беше учреден в Пловдив.

„Много ви благодаря, че приехте нашата покана да участвате в този съвет, защото само заедно можем да работим ефективно за подобряване качеството на въздуха в Пловдив“, заяви при откриването на заседанието кметът на града Здравко Димитров, по чиято инициатива се проведе срещата. Той подчерта, че големите градове са изправени пред големи предизвикателства, свързани с климатичните промени и потребителското общество. 

Съветът ще бъде председателстван от зам.-кмета по екология на Пловдив Анести Тимчев. По думите му задачата на обществения съвет ще е да изработи най-належащите мерки в краткосрочен и средносрочен план, за да се подобри качеството на въздуха и да подкрепи политиките на управлението на града в областта на екологията.

Според изявлението му, основните предизвикателства, пред които е изправен Пловдив са породени от намерението на ЕС да налага тежки санкции за неспазване на екологичните норми от 2023 г. Глобите дните с превишения на фини прахови частици ще се плащат пропорционално от общините и държавата.

„Пловдив задължително трябва да въведе зоните с ниски емисии, които ще позволят ограничаване на използването на старите автомобили и отоплението с твърдо битово гориво, защото това са основните замърсители на въздуха в града“, коментира Тимчев. Той припомни, че общината вече е пуснала обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на методика за въвеждане на зоните. По предварителни разчети поетапното въвеждане може да започне още в средата на следващата година. В процес на подготовка е и План за устойчива градска мобилност. 

По последни данни от КАТ в града влизат и излизат месечно около 6 млн. автомобила. По данни на ДАИ от 85 000 автомобила, на които са поставени екостикери, половината от тях са категория 1 и 2. 60 на сто от замърсяването на въздуха се дължи на старите печки на дърва и въглища. 

Участниците се обединиха около необходимостта съветът да бъде наистина работещ орган, чиито действия и мерки да доведат до ефективни решения с измерими индикатори. Те същото така поискаха Общината да засили контрола по наредбите и законите, които регламентират опазването на околната среда. Настоява се за още по-широка публичност и активни кампании за информиране и убеждаване на гражданите.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам