Строителството на обходен път в Севлиево се оказа фалшива новина

Една година, след като Община Севлиево започна процедура за изграждане на обходен път (според публикувано съобщение от 8 октомври м.г.) извеждането на трафика от града все още е на ниво размяна на писма между Общината и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). За забавяне обаче не може да се говори, тъй като процедура изобщо не е започнала, казаха от пътната агенция пред „За истината“ в отговор на въпроси, които трябваше да хвърлят светлина по напредъка по проекта. Оказа се, че от агенцията са дали само принципна подкрепа за обход на Севлиево, изразена в някои препоръки. 

На пръв поглед става дума за противоречие, но то има обяснение – „новината“ за обхода на Севлиево от местната администрация разпространиха по време на предизборната кампания за местни избори и тя умело бе използвана в кампанията на кандидата на ГЕРБ Иван Иванов, който през 2019 г. встъпи в трети мандат. Оттогава за обходен път на Севлиево в града не се говори.

Фалшива новина или откровена манипулация

Няма никакво съмнение, че през 2019 г. общинската администрация е работила в услуга на кандидата за кмет на ГЕРБ. Необяснимо е по друг начин разминаването между онова, което от Общината разпространиха през 2019 г., вплитайки името на АПИ и това, което казват за същото от самата агенция година по-късно.

Официалното съобщение на Община Севлиево гласи: „След направения анализ от Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ), става ясно, че този път е изключително необходим. АПИ изготвя задание, въз основа, на което Община Севлиево ще направи проект за обходния път, заедно с всички съпътстващи дейности, включително одобренията на всички институции, както и всички процедури по отчуждаване на земите по самото трасе. След това АПИ ще издаде разрешението за строеж и ще построи обходния път“.

Съобщението, публикувано на страницата на Община Севлиево две седмици преди местния вот през 2019 г.

На десет реда четири неистини

В отговорите, които „За истината“ получи по реда на Закона за достъп до обществена информация, се вижда, че през 2019 г. Община Севлиево е публикувала на десет реда четири неистини.

 „След направения анализ от Агенция “Пътна инфраструктура” става ясно, че този път е изключително необходим“, пишат от общинската администрация.

„АПИ не е извършвала анализ за необходимостта от обходен път, а само е потвърдила факта, че с неговото изграждане ще се подобри транспортната проводимост в района, казват за същото от Агенцията през 2020 г.  

„АПИ изготвя задание, въз основа, на което Община Севлиево ще направи проект за обходния път“ се казва в съобщението отпреди година.

„Към момента АПИ очаква да получи от Община Севлиево задание за проектиране, което да съгласува, като на база заложените в него технически параметри да бъде обявена обществена поръчка за възлагане изработването на технически проект“, уточняват от агенцията.  

„Община Севлиево ще направи проект на обходния път, след това АПИ ще издаде разрешението за строеж и ще построи обходния път“, пише в текста, публикуван в общинския сайт.

 „АПИ не издава разрешително за строеж. Това прави Министерството на регионалното развитие и благоустройство след утвърждаване на технически проект, извършване на необходимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, теренно обезпечаване на обекта и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието в съответствие с основните изисквания към строежите и технически контрол в част „Конструктивна“, обясняват от АПИ.

Пълният текст на отговора от АПИ до „За истината“

В добавка обясняват, че „едва след окончателното приемане на техническия проект може да бъде постигнато споразумение между Община Севлиево и Агенцията за взаимна финансова и техническа подкрепа“, т.е. никъде не се коментират финансови параметри, още по-малко разтръбения от Община Севлиево и очевидно несъществуващ нито към онзи, нито към настоящия момент ангажимент агенцията да построи обхода на Севлиево.

Всъщност подкрепата на АПИ за извеждане на автомобилния трафик извън Севлиево е принципна и е изразена с последната кореспонденция между двете институции от август 2020 г., уточняват от там. А това подлага под съмнение освен истинността на публикуваното по конкретния казус, достоверността и на други публикации в общинския сайт.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам