BG | EN

ОбС-Смолян 15 години работил по незаконен правилник

Заседание на ОбС-Смолян
Снимка: otzvuk.bg

С решение по адм. дело № 79/2018 г., Административният съд в Смолян отмени по протест на Окръжната прокуратура правилника за организацията и дейността на Общинския съвет  (ОбС) в Смолян. В протеста на държавното обвинение се сочат съображения за допуснати нарушения на Закона за нормативните актове, свързани с неговото обнародване след първоначалното му приемане. Така се оказва, че вече 15 години ОбС-Смолян работи по незаконен правилник.

По информация на регионалното издание „Отзвук“, представителят на Общинския съвет по време на делото също признава, че подаденият протест е основателен. Нарушението било констатирано и вече са предприети мерки за приемане на нов правилник, който обаче все още не е гласуван.

„Отзвук“ информира за предисторията: Процедурата по приемането на правилника на ОбС Смолян е започнала с докладна записка на тогавашния председател на ОбС д-р Тодор Кумчев. На 8 декември 2003 година подзаконовият нормативен акт е приет със 17 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“. Впоследствие той е изменян 11 пъти. Установено било обаче, че проектът не е бил обнародван в Държавен вестник, нито пък публикуван в местния печат или разгласен по друг начин на населението, с което било нарушено тогава действащото законодателство. Така 15 години съветниците работили с незаконен правилник.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Отмяната на правилника не поражда правни последици за минал период. „Приема се, че всичко, което е настъпило като правни последици по време на действието на правилника, е настъпило. Ако скоро не се приеме нов правилник, обаче, ще стане анархия. За всички уредени въпроси може да се прилага ЗМСМА, но не може да се прилага по аналогия отмененият правилник и всички решения, които ще бъдат приети въз основа на него, вече ще бъдат незаконосъобразни“, са коментирали за смолянското издание от Административния съд в града.

„Най-вероятно ще обжалваме. Все още не сме получили решението, не сме го чели, и не сме се запознали с него, за да вземем решение“, казва по повод казуса Председателят на ОбС Димитър Кръстанов, цитиран от „Отзвук“ и допълва, че от края на миналия месец в съвета се обсъжда нов правилник.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините