BG | EN

Област Габрово продължава да се топи

Габрово население
Снимка: gabrovonews.bg (Община Габрово)

Населението на област Габрово е намаляло с 1 600 души през 2017 г. спрямо предходната в резултат на отрицателния естествен прираст.

Коефициентът на естествения прираст (разликата между живородените и починалите) в градовете е минус 10.5‰, а в селата – минус 31.8‰. По този показател габровска област се нарежда на предпоследно място след област Видин – минус 16.2‰.

Данните на Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“ съобщи регионалното издание „Габрово нюз“.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който също е отрицателен – минус 480 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта, допълва изданието.

Продължава процесът на застаряване на населението в област Габрово. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 31 141, или 28.2% от населението на областта, което отново я нарежда на второ място в страната след област Видин (29.3). Децата до 15 години в областта са 12 632, или 11.5% от общия брой на населението, като спрямо 2016 г. този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта, но област Габрово заедно с област Смолян заемат последно място в страната по този показател.

Към 31.12.2017 г. в градовете на област Габрово живеят 90 287 души, или 81.9%, а в селата – 19 967 души, или 18.1% от населението на областта.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините