Областният управител на Габрово поиска експертна оценка на проекта за горене на боклук край с. Върбовка

Областният управител Ралица Манолова със заместника си Ивелин Стоянов на среща с министър Борислав Сандов
Снимка: Областна администрация Габрово

Заводът за горене на боклук край павликенското село Върбовка и отражението му върху околната среда в региона са обсъдили днес областният управител на Габрово Ралица Манолова и заместникът й Ивелин Стоянов с вицепремиера по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

Манолова е поискала от министър Сандов независима експертна оценка за последиците, които бъдещата инвестиция ще има върху здравето на хората, като е споделила, че жителите на Севлиево са силно притеснени. Градът е на 25 км от с. Върбовка, а жителите му подкрепят гражданското недоволство на хората от Павликени, Сухиндол, Левски и Велико Търново.

Експерти да се произнесат за последиците от пускането в експлоатация на завод за каменна вата и електроцентралата към него, която по проект ще го захранва с енергия, а самата тя ще се захранва от модифицирано гориво, получено от изгаряне на боклук. Доколко основателни са страховете на хората, че всичко това ще рефлектира на здравето им и земеделието в един предимно земеделски район, е попитала Манолова екоминистъра.

Защо граждани на Павликени поискаха защита от местната власт срещу проект за горене на боклук – тук.

Според разпространена от областна администрация Габрово информация министър Сандов е уверил, че министерството ще положи максимални усилия, за да бъде направена прецизна оценка на въздействието върху околната среда, както и че ще бъдат предприети всички необходими стъпки, за да се изпълнят напълно коректно законовите процедури.

Към момента тече повторно разглеждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени“. За това настоя назначеният на 1 февруари нов директор на РИОСВ Велико Търново Мая Радева, която се мотивира с депозирани особени мнения на двама от членовете на Експертния съвет към РИОСВ.

Гражданската подписка срещу завода за горене на боклук може да се разрасне в пет общини – тук.

В становищата са изтъкнати процесуални пропуски, непълноти на ДОВОС по отношение на различни компоненти и фактори на околната среда, както и се обръща внимание на становищата на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново, Басейнова дирекция – Плевен и Регионалния исторически музей във Велико Търново, в които е направено искане на допълване на доклада. Отделно от това, по време на Експертния съвет, възложителят е заявил, че сондажът, описан в ДОВОС, няма да бъде включен в проекта, което налага това обстоятелство да бъде изяснено. Очаква се новото заседание на Експертния съвет да бъде насрочено до края на месеца.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам