BG | EN

Нов протест в Чепеларе срещу закриване на местната прокуратура

Първият протест срещу закриването на прокуратурата в Чепеларе
Снимка: архив otzvuk.bg

Нов ефективен протест е насрочен за днес в Чепеларе по повод решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) да закрие Районна прокуратура-Чепеларе, считано от 01.01.2019 г., и на нейно място да разкрие териториално отделение към Районна прокуратура-Смолян, като съдебният район на Районна прокуратура – гр. Чепеларе, се включва в района на Районна прокуратура гр. Смолян. С решението се закриват още 10 районни прокуратури в България.  

Днешният протест е планиран за времето от 16.00 часа до 18.00 часа на кръстовището, пред сградата на Районния съд и Районната прокуратура в гр. Чепеларе чрез затваряне на пътя Пловдив-Смолян. Информацията е на председателя на Инициативния комитет за защита на човешките, гражданските и съюзните права на гражданите на община Чепеларе адв. Тонка Динчева, цитирана от регионалното издание „Отзвук“. Инициативният комитет е уведомил за протеста Прокурорската колегия към ВСС.

Чепеларци предупреждават Висшия съдебен съвет, че сред гражданското общество в община Чепеларе е популярна идеята за отправяне на искане до Министерски съвет за промяна на границата между област Смолян и област Пловдив чрез включване на територията на община Чепеларе в област Пловдив.

Същевременно Инициативният комитет е изпратил жалба до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, в която твърди, че решението за закриване на районни прокуратури и превръщането им в териториални отделения е взето от ВСС в противоречие със законите на страната. „В Конституцията, където е посочена структурата на Прокуратурата – съществуването на звено – териториално отделение, което не е самостоятелен орган на съдебната власт – не е предвидено!“ се казва в писмото, публикувано от „Отзвук“ и още: „Народното събрание е компетентно като орган да уреди структурата, статута и функциите на прокурорските органи, и ако ВСС възнамерява да осъществи някаква реформа в тези органи, то същата, в една правова държава, следваше да се предхожда от необходимите и широко обсъдени промени в законодателството. Промени, които не само да посочат т. нар. „териториално отделение“, като възможна структура, но и да уредят статута, правомощията, функциите на тази структура, респективно да гарантират правата на гражданите на достъп до ефективни средства за защита в пълна степен.“

Чепеларци предупреждават, че ще използват всички допустими национални, съюзни и международни средства за защита срещу взетото решение от ВСС. Те настояват за провеждане на обсъждане с Главния прокурор по поставените от тях въпроси въпроси, за което да бъдат уведомени и на което да бъдат допуснати,за становище на законодателя по повод Решението на ВСС за закриване на 11 районни прокуратури, сред които и Районна прокуратура гр. Чепеларе, вземайки предвид изложените от инициативния комитет съображения;, както и за мерките, които ще се предприемат с оглед отстояване правовия характер на държавата.

Първият протест по повод планираното закриване на Районна прокуратура-Чепеларе се проведе на 24 август. Тогава Прокуратурата излезе със специално съобщение, от което стана ясно, че независимо от протестите решението ще бъде приведено в сила и че според прокуратурата „правоприлагането в посочените населени места няма да бъде нарушено, а ефективното изпълнение на работата на прокуратурата ще бъде гарантирано чрез адекватно разпределение на натовареността и оптимално използване на ресурсите.“

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините