Нов опит за апортиране акциите на община Варна в Пловдивския панаир е заложен в дневния ред на Общинския съвет (допълнена)

заседание на Общински съвет - варна, архивен кадър
Снимка: Общински съвет – Варна, архив

След като преди два месеца председателят на Общински съвет – Варна оттегли от дневния ред точката за апортиране дяловете на Община Варна от „Международен панаир Пловдив“ в „Пълдин тур инвест“ на пловдивския бизнесмен Георги Гергов, сега предложението отново се каза включено в дневния ред.

В насрочената за 10.12.2021 г. сесия на Общински съвет – Варна то фигурира като точка 3.

Дневният ред – тук

Припомняме, че през октомври предложението беше оттеглено от дневния ред заради получено в Общината във Варна становище на министъра на икономиката Даниела Везиева, че апортът на дружествените дялове ще представлява нарушение на установения ред за извършване на приватизационни сделки и ще създаде предпоставки за скрита приватизация на Пловдивския панаир.

Затова, че с помощта на кмета и общинските съветници във Варна Гергов се опитва да придобие мажоритарно участие в „Международен панаир Пловдив“ АД и възможност за еднолично вземане на решения от компетентността на Общото събрание, предупредиха през октомври в обща декларация общинските съветници от „Демократична България“ в Пловдив и Варна.

Предисторията тук и тук.

Община Варна притежава 16 314 400 броя безналични акции “с номинална стойност 1 лев, представляващи 29% от капитала на “Международен панаир Пловдив” АД и основни акционери държавата чрез Министерството на икономиката, Община Варна и “Пълдин туринвест” АД (дружество с 25% участие на община Пловдив)”.

“Със съдействието на община Варна Гергов ще увеличи дела си в Пловдивския панаир и от 50.3% ще има власт над 79.3%, даващи му реално правото дори и при изискуемо квалифицирано мнозинство да може да взема всички решения”, коментира през октомври общинският съветник от Пловдив Веселина Александрова. По думите й, сега Пловдив държи 25% от акциите на “Пълдин Туринвест”, но ако Варна приеме предложението на Гергов, делът на Пловдив ще падне до 22,9 %.

В същото време, в заявлението си до Община Варна Георги Гергов мотивира предложението си с това, че “поради разпространението на коронавирус COVID-19 дружеството (ред.бел. “Международен панаир Пловдив” АД ) е провело едно-единствено изложение – “Хемус 2020”, с оглед наложените ограничения и мерки както за провеждане на масови мероприятия, така и за посещения на лица от чужбина, каквито са много от изложителите. Всички мероприятия от календара на “Международен панаир Пловдив” АД за 2020 г. след обявяване на извънредното положение са отменени, като не се очаква провеждането им и през тази година. Дейността на панаира е затруднена и от нарастващия дял на интернет услугите, глобализацията и намаляване на панаирите и изложенията като цяло в световен мащаб, което е трайна тенденция през последните години”. Според написаното от Гергов, “поради разнообразието от активи, които притежава, “Пълдин инвест” е дружество, което има различни възможности за развитие, инвестиции и бизнес, в това число и чрез другите дъщерни дружества, които не са силно зависими от кризата с коронавируса в България и в света”.

В противовес с писмото от Мининстерство на икономиката звучи становището на адвоката на Общински съвет – Варна, което е приложено към документите за сесията в петък. Според него, апортирането на дяловете на Община Варна от „Международен панаир Пловдив“ в „Пълдин тур инвест“ не представлява приватизация по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Отзвукът в Пловдив

Преди октомврийската сесия пловдивски съветници призоваха варненските си колеги да не приемат предложението и коментираха ако това все пак се случи какви възможности имат за последващи действия.

Междувременно тази сутрин заседанието на ОбС – Пловдив започна с декларация на съветниците от „Демократична България“, прочетена от Веселина Александрова. В нея се призовават съветниците от БСП За България и ГЕРБ да разговарят с партийните си колеги от групите в ОбС Варна да гласуват против, ако предложението не бъде оттеглено. Групата на Демократична България в ОбС Варна ще гласуват против, декларира Александрова. Тя се обърна към кмета на Пловдив Здравко Димитров да защити интересите на пловдивчани и да проведе среща с Иван Портних, на която да го прикани да оттегли предложението си.

Община Пловдив се обръща към министъра на икономиката Даниела Везиева във връзка с казуса, се разбра от думите на Димитров: „Аз съм говорил с Портних. Иска 16 милиона. Оттегли си предния път точката. Сега я вкарва пак. Във връзка сме с министър Визиева, Сега й пишем пак. Ще включим и декларацията. Ние не сме съгласни“, заяви в ефира на Радио Пловдив кметът на Пловдив.

По-късно пред „Дневник“ по повод споменатите 16 милиона Димитров е уточнил: „Това беше разговор между мен и Иван Портних. По-късно се видяхме в София и той отново повтори искането си, като уточни – такова е решението на нашите общински съветници, на 16 млн. са ги оценили (акциите, бел. ред.) и това е!“

Според Димитров подобно искане е неприемливо за общинския съвет в Пловдив и сделка с Варна не се обсъжда. В протоколите на Общински съвет – Варна от „Дневник“ не са открили данни подобен въпрос да е обсъждан в съвета.

Развитието по темата предстои в петък.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам