Нов бюджет на Силистра, нови лаптопи за общинските съветници

Заседание на Общинския съвет в Силистра
Снимка: Димитър Пецов

На редовното си заседание, което се проведе на Велики четвъртък, беше приет бюджетът на общината. Според зам.кмета по финанси Мирослав Тодоров, „това е може би най-сложният бюджет, който е правен на общината“.

Причините за това били нарастващите цени на енергоносителите, войната в Украйна,  доскорошната ситуация на пандемия и смяната на  правителствата в България. Въпреки тези препятствията и трудностите, той смята, че се е получил един балансиран бюджет.

Общата рамка на бюджета е 52 милиона лв. без целеви и преходни остатъци. По голяма част от тези пари са държавно делегирани дейности и субсидии, които са 37 млн.лв от сумата на бюджета, а 14 млн.лв са от собствени приходи. 30 млн. от бюджета ще отидат за издръжка на персонал. В средствата, с които държавата финансира определени функции, има увеличение с 5 млн.лв. Това са функциите Образование, Здравеопазване, Социално осигуряване.

Продажбата на „Новата баня“ в Силистра ще противоречи на закона, реши съдът – тук.

Тази година чрез промяна на Закона за местните данъци и такси се освобождават гражданите от заплащане на такси за детска градина и детска ясла – те ще бъдат поети вече от държавата.  За първа година няма предвидени средства за асфалтиране на уличната мрежа в Силистра – до миналата година такова финансиране се осигуряваше чрез постановления на министерски съвет. Заложени са обаче средства за изграждане на клетка 4 за регионалното депо за отпадъци в размер на около 3 млн.лв. Предстои и ремонт на градския стадион „Луи Айер“ за 1,6 млн.лв., за което вече има подписан договор с фермата изпълнител.

Преди гласуването, общинският съветник от БСП Светлана Великова, като представител на опозицията, характеризира бюджета като „Възможният бюджет“. Затова тази година групата на съветниците от БСП единодушно го подкрепила. я отбеляза и че от началото на мандата чрез бюджета за 2022 г. са заложени средства за реализиране на тяхно предизборно обещание – приемането на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца и насърчаване на раждаемостта.

В изказванията преди гласуването на бюджета, обаче, като великденски подарък беше внесено едно ново предложение, направено от общинския съветник от ГЕРБ – Денка Михайлова. Тя даде предложение за промяна в проекта за бюджет, с която да се закупят нови лаптопи на всички общински съветници – 35 бр. и още 15 броя за общинска администрация, на стойност 80 хил.лв., както и 36 хил.лв. за закупуване на устройства за мониторинг на въздуха в помещенията на Община Силистра. Тези пари са отпуснати с постановление на Министерски съвет от 2021 г. за мерки за преодоляване последиците от Ковид 19, но сега се водят като преходен остатък.

Защо строителството на ново спешно отделение в силистренската болница е мисия невъзможна – тук.

Предложението беше представено именно като мярка в условията на пандемия и целта е да се осигурят нови преносими компютри за общинските съветници, които те да ползват при дистанционно провеждане на заседанията на общинския съвет, ако има такива.  През изминалите две години се провеждаха и неприсъствени заседания-изцяло виртуални на общинския съвет, заради повишената заболеваимест от Ковид 19.

Средната сума за 1лаптоп излиза 1 600 лв. Не е ясно как ще бъдат ползвани тези устройства – дали съветниците ще ги вземат в къщи когато е обявено неприсъствено заседание, ако бъде обявено такова, или ще бъдат в тях през срока им на мандата. Някои от съветниците негодуваха, че не е имало обсъждане на тази идея – два дни преди това  беше обсъждан проектът за бюджет в комисиите, но такава идея не беше представена, още повече, че вносителят е председател на комисията по бюджета към общинския съвет. При първо гласуване спорното предложение не беше прието, но при поискано прегласуване впоследствие мина с 19 гласа За, 10 въздържал се и един против.

Проектът за бюджет, преди гласуване в общинския съвет, беше представен и пред обществеността чраз публично обсъждане. На него бяха дадени предложения да бъдат увеличени парите за миене на улици и за борбата с популацията на комарите, но не е ясно дали тези предложения ще бъдат уважени.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам