BG | EN

Ново повишение на заплатите на кметовете на общини ще влезе в сила със задна дата

Колаж: Иван Атанасов

Кметовете на общини ще получат като бонус в края на мандата си ново увеличение на заплатите. Размерът на индивидуалните им основни месечни възнаграждения се увеличава само два месеца, след като те вече бяха повишени през ноември 2022 година.

Сегашното увеличение става възможно с Министерско постановление №108 от 9 август 2023 г., в което е записано, че поредното вдигане на заплатите влиза в сила със задна дата – от 1 януари 2023 г.

Предвиденото увеличение е от субсидията, отпускана от държавния бюджет за изплащане на възнагражденията на кметове и кметски наместници.

Първи в областта реагираха в Любимец, където заместник-кметът Илия Илиев внесе докладна още същия месец. В нея се определяше новата заплата на кмета Анастас Анастасов да е 3960 лв. месечно. До септември той взимаше по 3600.

След последното увеличение, което е със задна дата от 1 януари, допълнително ще получи разликата от старата и новата заплата, която е 3240 лева.

Той управлява Любимец трети мандат и се кандидатира за четвърти. Пенсионер е и всеки месец получава 1541 лева, пенсия, която си прави влог.

Кметът на село Малко градище Мария Писарова вече ще получава 1340. Последното увеличение на месечното ѝ възнаграждение бе през февруари, от когато се разписваше за 1200 лева

Заплатата на кмета на община Симеоновград Милена Рангелова е 3350 лева. Това гласуваха общински съветници на сесия на ОбС на 14 септември. Тогава бе вдигнато възнаграждението и на кмета на село Свирково Пеньо Стоянов и той вече взима 1650 лева.

Увеличение на заплатата има и Светлана Манолова, председател на ОбС, която работи на 4-часов работен ден. Тя вече ще взима 1508 лева, което е 90% от възнаграждението на кмета.

В Свиленград управата си увеличава заплатата на всеки 6 месеца. Предишното вдигане  бе през юни  2022 г. , когато местният парламент реши Анастас Карчев да получава 3974 лв. след като преди това взимаше по 3802 лв. месечно.

От януари 2023 година кметът Карчев вече взима 4530, колегата му на Капитан Андреево Милен Милушев – 1448, местните управници на Студена – Жельо Станков, на Момково – Трифон Трифонов и на Левка – Таня Желева –  по 1369.

Кметът на община Ивайловград Диана Овчарова вече ще получава 3575 лева считано от началото на годината.

Кмет на кметство в с. Белополци – Шюкрие Исмаил, на Железино – Мюмюн Мехмед и на Планинец – Неврие Юсеин – ще взимат по 1430, със задна дата.

Кметът на община Гълъбово – Николай Тонев ще взима 3960 лв. при предишна заплата – 3200. Колегата му на с. Обручище – Станислв Габровски – 1 670, управляващият село Главан – Диян Петков, колегата му от Мъдрец – Петър Борисов и този на Медникарово – Кирил Кабов – по 1600 лв.

Общинският съвет на Крумовград определи основно месечно трудово възнаграждение  на кмета на общината Себихан Мехмед в размер на 4480 лева. Към него се начислява допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за всяка прослужена година

В Минерални бани Мюмюн Али Искендер вече ще получава 5000 лева месечно.

Мюрен Ибрям, кмет на с. Караманци – 1419 лв., а Кемал Шенол – с. Сърница  и Мехмедали Бекир – с. Боян Ботево – по 1353 лв.

Другите кметове – Колю Колев от с. Сусам, Мюмюн Ариф – с. Ангел войвода и Фикрет Иса – с. Винево, ще се разписват за по 1232 лв.

Заплатата на Халил Салим, управляващ с. Татарево, е 1287 лв.

Кметските наместници Станко Янков на с. Брястово и Иван Паунов на с. Сираково ще получават по 1045 лв. Заплатата на Найме Мустафа в с. Колец, а на Здравка Христова в с. Спахиево – 990 лв.

В Харманли увеличават заплатите на кметове по селата, но не и на кмета на общината Мария Киркова. 

В Тополовград и Димитровград също няма внесено предложение за увеличение на заплати. 

В Маджарово имаше сесия на 15 септември, на която бе увеличена заплата на кмета Ерджан Юсуф, но протоколът още не е публикуван от нея и не знаем размера.

В Стамболово на 12 септември се разглеждаше докладна за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници в община Стамболово за 2023 г. Протоколът от заседанието все още не е публикуван.

Общинският съвет на Хасково със свое решение от 29 януари 2021 г. реши заплатата на кмета на Хасково да е 53% от определеното възнаграждение на министър към 31 декември 2020 г. Тогава е била 5449 лева, което означава, че Дечев ще получава 3188 лева.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините