BG | EN

Нови пет експертизи са назначени за катастрофата край Своге

Снимка: пресцентър на МВР (архив)

Прокуратурата представи информация за осъществените до този момент действия по разследването на тежкото произшествие на пътя Своге – София, в резултат на която загинаха 18 души. Разследването е възложено от главния прокурор на Националната следствена служба, под ръководството на екип от прокурори от Софийска окръжна прокуратура. За времето от 05.09.2018 г. до сега, по делото е извършено следното:

1. Нови огледи, при които са иззети веществени доказателства, имащи значение за разследването и в частност за назначаването и изготвянето на съответни експертизи :

– Два допълнителни огледа на местопроизшествието, като са иззети сравнителни образци от поставената еластична ограда /мантинела/;

– Повторен оглед на автобуса – във връзка с изготвяне заключението на назначената експертиза за установяване на техническото му състояние;

– Три огледа на веществени доказателства – допълнителни огледи на двата леки автомобила, участвали в произшествието, както и детайлен оглед на иззетите части от еластичната ограда /мантинела/.

2. Разпити на свидетели :

В качеството на свидетели са разпитани още 15 лица, сред които служители на дружествата, участвали в строителството на пътния участък, включително и изпълнителния директор и председателя на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД и ръководителя на лаборатория „Пътно строителство – Трейс“. Разпитани са също служители на АПИ, имащи отношение към изпълнението на проекта и директора на ОПУ. Показания са дали петима пострадали от произшествието и трима свидетели, оказали помощ на пострадали лица.

3. Експертизи :

Назначени са 5 бр. експертизи:

– Техническа експертиза, възложена на специализирана лаборатория – на иззетите сравнителните образци от асфалтова настилка за установяване дали асфалтовата смес от иззетите проби /изрезки/ отговаря на утвърдената рецепта за изготвянето й и на БДС за тежко и много тежко движение. Експертизата ще даде отговор и на въпроса, дали едрозърнестия минерален материал, вложен в асфалтовата смес, по устойчивост на ускорено полиране отговаря на действащия стандарт;

– Техническа експертиза на иззетите части /сравнителни образци/ от поставената в района предпазна еластична ограда /мантинела/ – на това, дали тя съответства на установените стандарти като материал, дебелина, закрепване и други показатели. Изследването е възложено на Института по металознание към БАН.

– Физико – химическа експертиза за определяне на химичния и морфологичния състав на иззети сравнителни образци от боя от мантинелата на мястото на произшествието. Възложена е на НИК – МВР.

– Съдебно – оценителна експертиза на МПС, участници в ПТП, възложена на вещи лица авто- експерти.

– Строително – техническа експертиза /пътно строителство/, която следва да даде заключение относно спазването на технически правила и норми при изготвянето на проекта и при изпълнението на обекта /пътя/ в участъка на ПТП. Заключението ще бъде изготвено от експерт, притежаващ специалност в областта на пътното строителство.

4. Приобщени писмени документи :

Изискани и приобщени са  редица нови документи, относими към предмета на разследването от: АПИ, „Трейс груп Холд“ АД, Български институт по стандартизация, лечебни заведения /по повод проведено лечение на пострадалите от произшествието/, „Мотт Мак Доналд България“ ООД /във връзка с делегирани от възложителя по договора  права и задължения и уточняване обхвата на консултантските услуги/.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините