Нито един респиратор не е купен от МБАЛ в Севлиево от дарeнията за респиратори

МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ в Севлиево

Три седмици след регистрирането на първия случай на коронавирус в Габрово, от МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ в Севлиево обявиха дарителска кампания за купуването на респираторни апарати. Седем месеца по-късно се оказва, че не е купен нито един респиратор, а информацията за получените и похарчени пари на дарителите не е публична.

Целта на дарителската кампания, обявена от многопрофилната болница за активно лечение в Севлиево, подкрепена и от Община Севлиево, е „купуване на респиратори, които могат да бъдат животоспасяващи при пациенти с влошено състояние на коронавирус или други пациенти с респираторни проблеми“. Това е уточнено в призив към дарителите, в който се казва, че цената на един такъв апарат тръгва от 30 хил. лв. нагоре.

Призив към дарителите
екранна снимка от сайта на МБАЛ Севлиево

На призива на болничната управа откликват три фирми, една партия и неизвестен брой граждани. Заради липсата на публичен регистър за даренията е трудно да се каже колко са хората, отделили от средствата си, за да помогнат на болницата в един действително тежък и пълен с неизвестни период.

Отчети все пак се появиха – във фейсбук страницата на лечебното заведение, където поименно бяха споменати част от дарителите и дарените суми. Как тези пари обаче помогнаха на болницата, за какво бяха похарчени и изпълнена ли е волята на дарителите, се вижда не от публичен отчет, а от справка, поискана по реда на Закона за достъп до обществена информация от гражданско сдружение „Граждани за Севлиево“. От нея става ясно, че постъпилите дарения от фирми са 12 хил. лв., от граждани – 11 898 лв.

Какво купиха дарителите

С тези пари са купени чeтири аспиратора за 2052 лв., защитен шлем за 174 лв. (броя на шлемове и единичната им цена не се уточняват), предпазно облекло за 4550 лв., четири перфузори (апарат, който позволява бавно и дозирано въвеждане на лекарствени средства, електролитни разтвори и средства за парентерално хранене, б.ред.) за 7940 лв., материали за 68 лв. (не е посочено какви материали), гащиризони (запазваме изписването от справката – б.ред.) за 5700 лв., дезинфектанти за 530 лв. и престилки за 600 лв.

Справката, предоставена в отговор на заявление по Закона за достъп до обществена информация

Извън изброените по-горе дарения са 26 тона пелети, остойностени за 10 хил. лв. и безалкохолни напитки за 2780 лв., както и дарение в живоспасяваща апаратура от бизнес сдружение „Севлиево 21 век“ на стойност близо 15 хил. лв. Медицинската апаратура е купена след като нуждите на лечебното заведение са съгласувани с неговия управител, уточниха от сдружението.

Разликата не покрива волята

В същата справка е посочено, че между получени и разходвани средства от дарения има разлика от 2 165 лв., която „е предназначена за купуване на респиратори по волята на дарителите“. Каква е била волята на дарителите, превели останалите суми и очевидно вече похарчени, няма как да знаем, заради липсата на публичен регистър, в който това би трябвало да е посочено, както и публичен отчет, от който би трябвало да се види дали волята е изпълнена.

Всъщност липсата на регистър за даренията не е порок само на севлиевската болница. Проверка на „За истината“ в сайтовете на други лечебни заведения сочи, че тази информация често липсва. Възможно е от надарените болници да връчват удостоверения за направените дарения, в които е описана волята на дарителите, но това не покрива нуждата от публична отчетност, особено когато става въпрос за дарения.

В Севлиево и такова удостоверяване липсва. Дарители споделиха, че единственото, което са получили срещу преведените суми е копие от платежното нареждане. Дали отчетността е затруднена заради обстоятелството, че парите от дарения са превеждани не в дарителска, а в разплащателната сметка на болницата, не е ясно.

Ясно е само, че севлиевци даряваха на болницата за купуване на респиратори, но респиратори не са купени. Може причината за това да е недостатъчната събрана сума, което не сваля от болничното ръководство задължението да се отчете пред благодетелите си.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам