BG | EN

Никой не знае какво излиза от комина на цех за пелети, собственост на бивш депутат от ГЕРБ и бивш земеделски министър

Илюстративна снимка: pixabay.com

Коминът на инсталация за производство на пелети, изградена на метри от жилищен квартал в Севлиево, трета година изпуска в атмосферата гъст дим, но никой не знае какво дишат живеещите в района.

Това е същата инсталация, за която имаше съмнения, че е свързана с бившия депутат от ГЕРБ Емил Димитров и бившия министър на земеделието Мирослав Найденов. Днес тази връзка е видима в Търговския регистър, а проверка на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Велико Търново установи, че

екологичнитe изисквания за подобно производство не са спазени.

Периодичното вземане на проби от изпусканите в атмосферата емисии е едно от условията, за да бъде пуснат в експлоатация цех за производство на пелети в двора на бившата фирма „Оригинал“ в Севлиево. Той започва да работи през пролетта на 2019 г. Преди това от РИОСВ Велико Търново препоръчват на инвеститора височината на изпускащото устройство, т.е. комина, да е преценена така, че при разсейването на емисиите от производството концентрацията на замърсяващите вещества в приземния слой да не превишава допустимите. За целта РИОСВ указва да бъдат обособени пунктове за измерване, а при наличие на превишено замърсяване, работата на инсталацията да бъде преустановена.

Нищо от това не се случва за трите години, откакто инсталацията за пелети работи, установява РИОСВ на 2 март т.г. при проверка, провокирана от въпроси, изпратени от „За истината“. На производствената площадка

няма и следа от пунктове за замерване,

пише в констативния протокол от проверката, копие от който РИОСВ предостави на „За истината“ в пълен обем.

Проверката показва, че към производствената линия има седемметров комин, който отвежда емисиите в атмосферата, но от започване работа на инсталацията до момента в РИОСВ не са постъпвали проби и извадки от контрол и замервания на емисиите. Това означава, че дори да е имало превишаване на нормите на замърсяване, не е направено нищо това да бъде установено и работата на инсталацията преустановена, както е указано преди да започне производството.

По следите на един цех за пелети, които се губят в габровския Балкан – тук.

Във връзка с констатираното от Инспекцията предписват до 21 март т.г. производителят на пелети да изгради точка за вземане на контролни проби от емисиите от циклон след барабанна сушилня към производствената линия. След като това бъде сторено в срок до 22 май т.г. производителят трябва да представи в екоинспекцията резултатите от собствените периодични замервания на емисиите.

Не е спазено и още едно указание на екоинспекцията

за предварително съхранение на отпадъците. Те трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени отпадъци, тъй като става дума за материали „съдържащи живак, сгурия, шлака и дънна пепел от котли“, се чете в материалите, с които главният архитект на Община Севлиево издава разрешение за промяна предназначението на бивша леярна в цех за пелети.

Коминът на инсталацията за пелети, която е на 130 м от най-близкия жилищен блок
Снимка: „За истината“

Това разрешително е от 27 март 2019 г. и е издадено на регистираното в Хасково дружество „Свила Трейдинг“ – собственик на имота на фалирата фирма „Оригинал“ в Севлиево, докато цехът за пелети е на „Балкан Пелетс“. Тази подробност няма отношение към установените от екоинспекцията нередности.

Съгласно Наредба 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, собствениците на производства, генериращи отпадъци, подават в съответната РИОСВ годишни отчети. Тези отчети не са еднотипни, тъй като зависят от вида на производствения отпадък, но са абсолютно задължителни. При проверката в цеха за пелети в Севлиево

инспекторите не са получили документация,

доказваща воденето на подобна отчетност и поддържането на публични регистри за производствените отпадъци. Добрата новина е, че при проверката не са установени отпадъци, съдържащи живак, пише в констативния протокол.

За да въведе производството си в унисон със законодателството, на управителя на „Балкан Пелетс“ е указано до 18 март т.г. да представи в РИОСВ работен лист за класификация на отпадък сгурия, шлака и дънна пепел, да въведе задължителната отчетност по отношение на отпадъците и представи в РИОСВ документи, доказващи, че предписанията са изпълнени.

По време на проверката от страна на производителя е присъствала Зорница Алексиева, пише в протокола, който видимо от полученото копие, е подписан от нея без възражения.

РИОСВ влезе на проверка в цеха за пелети,

след като „За истината“ попита дали се спазват екологичните изисквания

за подобно производство, позиционирано в жилищен квартал. Въпросите не бяха изпратени самоцелно, а след като цяла зима от комина на инсталацията бълва гъст дим, който в котловина, в каквато е разположен Севлиево, често се стели като пелена часове наред. Тъй като преди да бъде пуснато производството от РИОСВ бяха указали на инвеститора какво да направи, за да бъдат спазени екологичните норми, въпросите от „За истината“ имаха за цел да установят какво са отчели пунктовете за замерване. Едва при получаването на отговорите стана ясно, че въпросите на „За истината“ са послужили като сигнал за екоинспекторите да проверят дали препоръките им са спазени.

Това че три години никой не е влязъл в новооткрит производствен цех, разположен в жилищен квартал, въпреки, че по градоустройствен план е в промишлен район, може би има отношение към съмненията, че

над „Балкан Пелетс“ е разпънат покровителствен чадър.

Още при пускането на цеха за пелети в експлоатация през 2019 г. беше ясна връзката с бившия депутат от ГЕРБ Емил Димитров и бившия земеделски министър Мирослав Найденов. Година по-късно тази връзка е официализирана, показва справка в Търговския регистър.

През ноември 2020 г., близо година, след като цехът работи, в „Балкан пелетс“ влиза като съдружник дружество с ограничена отговорност „Симеон-2“. Адресната регистрация на новия съдружник е в Етрополе, откъдето е родом Емил Димитров, а съдружници в тази компания са той, Симеон Емилов Димитров и Буряна Асенова Димитрова.

И връзката с Найденов днес е по-видима. Подписът под протокола от проверката в цеха е на Зорница Алексиева, посочена като упълномощено лице, присъствало по време на инспекцията от РИОСВ.

Алексиева е координатор на партия БАСТА за област Габрово.

Това е партията, която през 2013 г. Мирослав Найденов учреди заедно с Емил Димитров. Зад абревиатурата БАСТА стои „Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията“, а в списъка с регионални структура за координатор в Габрово е посочена Зорница Алексиева.

Има още една подробност, за която „За истината писа“ още през 2019 г. Тогава архитектът на община Севлиево разреши да бъде променено предназначението на цех за леене на метали в цех за производство на пелети, а архитектът на Общината не отрече, че цехът ще работи на 130 м от най-близкия жилищен блок. Действията си обясни със законосъобразност, а не целесъобразност, тъй като по градоустройствен план цехът е в промишлена зона.

Още едно обстоятелство подсилва подозренията, че всичко е било нагласено – половин година преди старта на новото производство в двора на бъдещия цех стоя складирана с месеци огромно количество дървесина. Това без съмнение доказва, че всички по веригата са знаели, че цехът ще получи необходимите разрешителни, за да заработи, пък било и под прозорците на живеещите в квартала.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова - Данкова работи като журналист от завършването на висшето си образование, а от 2015 г. развива собствен сайт за новини от Севлиево и региона. Била е главен редактор на вестник „Севлиево днес“, журналист във вестник „Росица“ и отговорен редактор на новините в кабелна телевизия „Киви-ТВ“ в Севлиево. От 2015 г. е координатор на „Програма Достъп до информация“ за област Габрово. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за 2018 г.

Още от автора

Визуален архив на асимилацията разказва за престъпленията срещу българските мюсюлмани по време на т.нар. „възродителен процес“

очти 40 години след последните репресии срещу турското малцинство в края на комунистическия режим, трима ентусиасти събират на едно място фотографии, документиращи преименуването, изселването и прогонването от България на помаци и турци.

Сухата истина: В реките над Габрово вече няма живот, няма ги и реките

Заради унищожаването на живота в реките над Габрово, от сдружение „Балканка“ призовават да се преразгледат разрешителните за водоползване и се установи колко вода се ползва, колко се губи и какво количество е необходимо, за да се възстанови природата.

Общинските съветници в Севлиево три пъти са престъпили закона, гласувайки си заплатите

Областният управител на Габрово върна като незаконосъобразно решението на Общинския съвет в Севлиево, с което общинските съветници в града си гласуваха заплатите.

Още разследвания

Издирва се! – Кой открадна водата на три села? (видео)

"Сложили една бележка, на 16-ти ще идват да събират пари. Който не си платял, щели да му спрат водата. Хората се смеят. Коя вода ще спрат? То вода няма… Като отвориш крана на чешмата, водомерът се върти, а нищо не тече. Има хора, до които водата не стига въобще, а са получавали по 120 лв. сметки“.

72 кипариса ще бъдат изсечени в Стара Загора, за да направят място за блокове и паркинг

До дни със заповед на кмета на Стара Загора ще започне изсичането на 72 дървета – половинвековни кипариси.

„Обичайни победители“ взеха нов милиард от спрени пътни поръчки

АПИ подписа договори с "властелина" от Търговище и със строителя на "тънките магистрали"