Нивото на язовир „Тича“ продължава да пада, намаля с 2 млн. кубика за месец

На снимката – язовирът край Маломир, Върбица в края на януари 2020 г.  
Снимка: Диана Желязкова

Нивото на язовир „Тича“ продължава да пада, става ясно от графика на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за ползване на значимите язовири в България през април. 

Язовир „Тича“ осигурява питейно-битово водоснабдяване на градовете Търговище, Шумен и Велики Преслав и в момента е с процент на запълване 52.30%.  Анализите на МОСВ  показват, че постъпващият в язовира приток е значително по-малък от разхода. Поради това заявките на ВиК – Шумен и ВиК – Търговище са намалени в съответствие с използваните през предходните месеци водни количества.

Не са разрешени заявените води за напояване.

Язовир „Тича“, който е с общ обем 311,8 милиона кубика, сега има наличен обем  163,069 млн.куб. метра, а наличният полезен обем е 123,069 млн. кубика.

За сравнение, в началото на март наличният полезен воден обем в „Тича“ е бил 125,550 млн. куб.метра, т.е. за месец язовирът е намалял с над 2 милиона кубика.

За април МОСВ разрешава ползването на 3,120 милиона кубика от яз. „Тича“.  Намалено е количеството вода, което ще се подава за Шумен и Велики Преслав. За двата града ще се отпускат 2,200 млн.куб. метра, с 0,2 млн. кубика по-малко в сравнение с март.  За ВиК – Търговище ще се отпускат 0,700 млн. кубика.  Водите за екологичното равновесие на река Камчия ще бъдат 0,220 млн. куб. метра.

Месечният график може да бъде изменян на по-кратки интервали, включително и да бъдат налагани допълнителни ограничителни мерки и други условия, предупреждават от МОСВ

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам