BG | EN

Не конкурс, а събеседване – как агент на ДС оглави Общинския инспекторат в Севлиево

Али Алиев (в червената елипса) с областния председател на ДПС в Габрово Ердоан Узунов, снимка: „За истината“

Не конкурс, а събеседване е процедурата, по която Община Севлиево е избрала бившият агент на Държавна сигурност и ДПС активист Али Алиев за шеф на Общинския инспекторат.

Това отговориха от общинската администрация в града на въпроси от „За истината“, които имаха за цел да осветлят реда, по който Алиев е предпочетеният измежду тринайсет (по данни на Община Севлиево) кандидати, за които източници на „За истината“ твърдят, че са били три пъти повече.  

За длъжността на Алиев не е обявяван конкурс, нито е провеждан такъв по смисъла на Закон за държавния служител и Кодекса на труда, уточняват от Община Севлиево. За заемане на длъжността е проведено събеседване, а подборът на кандидатите е проведен на два етапа – по документи и събеседване. „Постъпили са документи от тринайсет кандидати, които са подали заявление за участие“, пишат от институцията. За участие в какво, не е ясно. Ако следваме терминологията на Община Севлиево вероятно кандидатите са заявили участие в събеседването.

Какво не е ясно?

Как точно е станал подборът кой да бъде допуснат до събеседване, след като според официална информация от институцията само трима от подалите заявление са поканени на интервю, не е ясно.

Отговорите от Община Севлиево, които трябва да осветлят начина, по който Али Алиев е избран да ръководи Общинския инспекторат
Илюстрация: Скриншот: „За истината“

Не е ясен и състава на комисията по оценка на кандидатите, въпреки, че тази информация изрично бе поискана от „За истината“. В отговорите от Общината липсва и копие от протокола за работа на същата комисия, въпреки, че и това изрично бе поискано по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Говорят експертите?

Възможно ли е да няма протокол, „За истината“ попита в Регионалния съвет на КНСБ в Габрово. Оттам са категорични, че каквато и форма за подбор на кандидати да се използва, задължително се протоколира случващото се.

Провеждането на събеседване не е прецедент в подбора на служители, обясни за „За истината“ експерт по трудово право, пожелал да не бъде назован. Този начин се използва, когато обявената вакантна позиция не е конкурсна. Независимо от това обаче е задължително да има разписани критерии, по които да бъдат отсяти кандидатите и те трябва да бъдат разписани в обявата за длъжността.

В конкретната ситуация минималните изисквания за длъжността са средно образование и шофьорска книжка. Излишно е да смятаме какъв процент от населението отговаря на тях. Като допълнителни изисквания е посочена компютърна грамотност и „компетентности, свързани с познаване и прилагане на нормативни актове, регламентиращи дейността на общинска администрация“. Твърде общо, ако приемем, че това са критериите за подбор на кандидатите и по всяка вероятност напудрено изречение, което да придаде тежест на процедурата по избор.

Детайлите са важни

Има обаче два детайла, които не бива да бъдат пренебрегвани. В правилника за организация дейността на Общинския инспекторат в Севлиево, приет от Общинския съвет, е разписано, че работата на звеното се ръководи от ресорен заместник-кмет. Когато ресорният заместник-кмет отсъства, контролът и организацията се поемат от друг заместник-кмет. Самото звено се състои от инспектори, т.е. по правилник в него няма ръководител. На какво основание при това положение Община Севлиево е обявила подбор на началник на Общинския инспекторат също не е ясно.

И още един момент, който провокира съмнения. В обявата за позицията е написано, че „лицата, подали документи за участие ще бъдат уведомени допълнително за дата и час на провеждане на интервюто“. Това обаче не е станало. Със „За истината“ се свързаха двама от подалите заявления, които са разбрали, че Инспекторатът има нов началник от „За истината“ и не са били уведомени за събеседването.

Много тайни

На фона на толкова неясноти съмненията около назначението на Али Алиев, около чиято личност има множество скандали и вземане-даване със закона, вместо да бъдат осветлени, стават още по-тайнствени.

Кой е Али Алиев и как бивш агент на ДС с куп нарушения на закона зад гърба си поема контрола над законността в Севлиево – тук.

Всъщност в нагласените конкурси няма нищо странно, стига да не граничеха с цинизъм. Защото изборът на Алиев е точно това, ако се съди по неговата биография.

Уволнение, закононарушения и едно съдебн решение

Али Алиев е уволнен като директор на Държавно горско стопанство Севлиево заради нарушение на законовото изискване докато изпълнява публична длъжност да не участва в собствеността на действаща частна компания. Собственик е на фирма (вече заличена) в списъка с длъжници на НАП с неуредени публични задължения над 5000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица. НАП води дело срещу него, което печели пред Върховен съд заради невярно деклариране на доходи. Али Алиев е с отнето разрешително за лесовъдска дейност заради нарушения на Закона за горите и е свързан с фирма (дружеството е регистрирано на майка му, б.р.  )която има договор с Община Севлиево за добив на дървесина.

В цветното минало на Алиев е и агентурното му минало – името му е в разсекретените архиви на Държавна сигурност като агент „Виктор”, сътрудничил е на районно управление „Студентски град” и по линия на Шесто управление на ДС, когато е бил на 28 г.

Въпреки очевидния конфликт между моралния статут на длъжността ръководител на Общинския инспекторат и обстоятелствата около личността на Али Алиев, той вече е шеф на Общинския инспекторат в Севлиево и като такъв на него е вменено да контролира спазването на реда, законите и правилата за обществен ред в Севлиево. Нищо че по правилник трябва да е редови инспектор.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините