Социалното министерство: Не е работа на гражданите да знаят как работят държавните структури

  • Една година Агенцията за социално подпомагане пази в тайна доклада от проверката, извършена през февруари 2018 г. в Дирекцията за социално подпомагане в Габрово.
  • Установеното при проверката е служебна, а не общественодостъпна информация, смятат в Агенцията.
  • Според съда констатациите за това как служителите в една дирекция изпълняват служебните си задължения „обезпечават интереса на адресатите на социално подпомагане, които са уязвима група в обществото“.

Девет месеца са били необходими на Красимира Маринова, главен редактор на телевизионния канал „Фокус“ в Севлиево, за да получи копие от доклад за извършена проверка в дирекция „Социално подпомагане“ в Габрово. След като достъпът до документа и беше отказан с мотива, че той съдържа служебна информация, той й бе предоствен с решение на Административен съд София-град. Със същото решение бе  отменен и отказа на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да осигури доклада, поискан по реда на Закона за достъп до обществена информация.   

Безотговорност в действие

Проверката в габровската дирекция „Социално подпомагане“, която струваше поста на директора й Радостина Братованова, е извършена през февруари 2018 г. Тогава екип на Агенцията за социално подпомагане влезе в дирекцията за комплексна проверка, резултатите от която дълго време останаха тайна. От първия ден на проверката Братованова бе в продължителен болничен и в крайна сметка изобщо не се върна на работа. След половин година отпуск по болест тя напусна дирекцията по собствено желание, въпреки че през пролетта на 2018 г. министърът на труда и социалната политика Бисер Петков заяви пред Народното събрание, че в „Социално подпомагане“ – Габрово са открити нарушения, заради които срещу директора ще започне дисциплинарно производство.

Процедурата, разписана в Закона за държавния служител, изисква на директора да бъдат поставени въпроси за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с установените нарушения. Тъй като Радостина Братованова бе в болничен до деня на своето освождаване, обяснения нямаше как да й бъдат поискани. В резултат на това тя бе освободена без да понесе отговорност за 43 нарушения, описани в доклад от 50 страници. Той представяше в детайли начина на работа в габровската дирекция.

Проверка за служебно ползване

След като министър Бисер Петков обяви, че в „Социално подпомагане“ – Габрово е нарушавано социалното законодателство и е налице връзка между директора Братованова и дома за социални услуги в габровското село Яворец, който е на дъщеря й, главният редактор на телевизионния канал „Фокус“ Красимира Маринова поиска копие от доклада, в който са описани заключенията на комисията, извършила проверката. От Агенцията за социално подпомагане отказаха да й го предоставят, с обяснението, че: „проверката касае вътрешната организация на работа, а тази информация е само за служебно ползване“. Иначе казано как работи една държавна структура, каквато е дирекция „Социално подпомагане“ в Габрово, не е въпрос от обществен интерес.

Друго основание за прикриване на информация от проверката е Закона за защита на личните данни. В документа имало информация за трети лица, които не са дали съгласие той да бъде разгласяван и „с оглед защитата на техните интереси“ от Агенцията за социално подпомагане отказаха информацията. Отказът е въпреки изричното писмено настояване на Красимира Маринова да бъде заличена всяка информация, която би могла да се счита за лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Решението на съда

Със съдействието на правния екип на Фондация „Програма Достъп До Информация“ Маринова подаде жалба в съда срещу аргументите на Агенцията за социално подпомагане, а делото бе решено на първа инстанция и становището на съда вече е влязло в сила. В резултат на това Маринова разполага с доклад от проверка, загубила давност, защото констатираните в него нарушения са извършени от директор, който междувременно е излязъл от системата. В този смисъл мнението на съдебния състав, че исканата от журналистката информация може да формира мнение за работата в габровската дирекция, е вече ненужна.  

И какво от това

Една година след проверката, половин година, след като министър Бисер Петков обеща наказания и девет месеца, след като докладът бе поискан, той вече не е актуален. Без значение е преценката на съда за наличие на надделяващ обществен интерес и решението му документът да излезе от Агенцията за социално подпомагане за повече прозрачност на случващото се в поделенията й по места. На фона на последвалите събития всичко това е вече непотребно.

Не е лишено от основание и предположението, че отказването на информация в конкретния случай не е защото тя е била служебна или, за да се защитят личните данни на няколко чиновника. Целта на отказа е била да се спечели време, през което докладът от 50 страници с 43 тежки нарушения, да стане просто куп никому ненужна хартия.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам