За недооценени чиновници или за реални конфликти в РЗОК Стара Загора става дума?

Снимка: Венелина Попова

Служители от Националната здравно-осигурителна каса в цялата страна се включиха в организирания едночасов предупредителен протест, организиран от синдикатите в НЗОК и обявен на 10 юни като символичен.

В писмо до премиера Кирил Петков от Синдиката на административните служители „Подкрепа“ посочват, че от страна на държавата в Надзорния съвет на НЗОК не само не е проявено разбиране към проблемите на работниците и служителите в системата, но прозира и опит за умишлен саботаж на предложенията на ръководството на касата за увеличаване на средствата в графа „Разходи за персонал“ със 7.7 млн. лв. Сумата надзорниците са редуцирали до 4 млн. лева. Това е причина синдикатът да поиска оставката на членовете на Надзорния съвет, излъчени от държавата. Протестиращите искат не само

допълнителни средства за актуализация на заплатите в НЗОК,

но и отпускане на нови щатните бройки, обезпечени финансово, за поемане на новите сериозни обеми от дейности, които се прехвърлят към Националната здравна каса.   

Правото на стачни действия е уредено в чл. 50 от Конституцията на България и се осъществява при условията и реда на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. В инструкция до синдикалните организации към здравните каси в страната е посочено с какви протестни плакати и знаци може да се обозначи днешния символичен протест без да се преустановява работа. Въпреки това някои Районни здравно-осигурителни каси като тези в Пловдив, Русе, Варна, Кюстендил спряха работа за един час.

В Стара Загора служители от РЗОК се оплакаха пред „За истината“, че директорът на касата д-р Жулиета Здравкова ги е предупредила

да свалят надписа „Стачка“,

поставен от тях на входната врата на офиса до храма „Св. Димитър и да не спират обслужването на граждани. И понеже в Старозагорската районна здравно-осигурителна каса от създаването й до днес няма организации на нито един от регистрираните в страната синдикати, никой не поема риска да се противопостави на доктор Здравкова. Другата РЗОК в страната без профсъюзи била Разградската. В мандата на предишния директор д-р Славка Йорданова двама служители се опитали да създадат синдикална организация, но останали без работа, разказват техни колеги. Затова, които желаят да получат защита на трудовите си права, могат да членуват в някоя от профсъюзните организации в страната – като икономистът Деян Видев, който се е присъединил към синдиката „Подкрепа“ в РЗОК – Пазарджик. В петък в телефонен разговор с директорката доктор Петя Стефанова заявила, че възнамеряват да учредят синдикат, но отговорът на директорката бил, че сега не е подходящото време:

“Никога не ни разрешиха да имаме синдикална организация

и всичко тръгна от доктор Йорданова“, коментира лекарката.

Доктор Стефанова се опита да обобщи проблемите със заплащането в РЗОК – Стара Загора: „Нашето звено е за работа с граждани. По време на Ковид-а всички боледуваха, аз загубих и сестра си. Тогава болниците бяха затворени и колегите контрольори не можеха да ги проверяват по всички клаузи на рамковите договори и по законите, по които работим в касата. И си бяха в къщи на дистанционно.

След края на пандемията им увеличиха заплатите с 30 на сто. Ние, които имахме две години пряк достъп с хората, не бяхме обявени за „първа линия“ и не получихме нито стотинка. Дори в началото си купувахме сами препаратите, дезинфектантите и маските, преди да започнат да ни снабдяват с тях от касата.

И напрежението започна да ескалира.

Допълнителното материално стимулиране, което ни дават всяко тримесечие беше между 100 и 400 лв. Но няколко пъти ни накараха да се разпишем на ниски лични атестационни оценки, по настояване от НЗОК, понеже нямали средства за ДМС“.

От 2011 година контрольорите в НЗОК са държавни служители. През 2021 г. след реформа, която д-р Стефанова нарече „смешна“, от началник „Отдел“ е била преназначена в началник „Сектор“, което е понижение в длъжност.

А заплатите на всички станали еднакви с обещанието във времето да ги променят.

Но заплати 1000 и 1400 лв. не са адекватни към днешна дата, коментира тя и прави уговорка, че не иска думите й да прозвучат като оплакване. Но до пенсионирането й оставала една година, а повишение на заплатата си тя така и не е получила. Сега месечното получава по 1420 лв., взема и допълнителна пенсия за инвалидност, чийто размер не спомена.

Разговарях и с други служителки от РЗОК и

всички твърдят, че получават минималните за длъжностите си заплати.

Жена с 16 годишен стаж и висше образование е с 1040 лв. брутна заплата. Стоянка Иванова – икономист с 22 годишен стаж взема 1400 лв., Пламена Севова е главен специалист с 1020 лв. заплата, Росица Денчева – икономист магистър и главен специалист е с 1040 лв.

Директорката на РЗОК доктор Жулиета Здравкова категорично отрече пред „За истината“

да е оказвала натиск върху подчинените си да не стачкуват ефективно.

Но посочи, че решението на национално ниво на синдикатите е протестите за започнат днес с едночасова символична стачка. В подписката за стачката са се подписали 66 от общо 93–та служители на касата в Стара Загора. През 2017 година, когато оглавява РЗОК, заплатите са били много ниски, уточнява директорката. Оттогава досега те са се увеличи значително, особено за контрольорите.

От 2021 г. те са държавни служители и като такива имат

всички бонуси на държавните служители

– 32 дни платена годишна отпуска, 10 процента ДОД( социалните и пенсионни осигуровки са за сметка на държавата), периодично получават допълнително материално стимулиране за постигнати резултати в работата си, средства за очила и предпазно облекло и пр. Доктор Здравкова няма обяснение защо служителите, които обслужват на гише гражданите в касата и през двете години на пандемията не са върнали нито един човек, не са получили т.нар. Covid – добавки като колегите си от РЗИ, например.

Тя споделя мнението, че заплатите в системата на НЗОК са ниски, а обезпечаването на новите дейности трябва да стане с увеличаване на щата.  Работещите по служебни правоотношения са на директно подчинение на управителя на касата, а заплатите на всички в системата са изравнени според единен класификатор. В прерогативите й на директор на РЗОК е да определя единствено заплатите на началниците на отдели, на зам. директорите и на финансовия контрольор.

Очевидно е, че нерешими конфликти в РЗОК Стара Загора между работници и директора няма. Както е ясно, че атестацията на хората никога не може да бъде 100 процента обективна и винаги ще има такива, които се чувстват недооценени. Очевидно е, че през последните години бюджетът на НЗОК непрекъснато се увеличава, но пациентите нямат усещането за подобрено качество на здравеопазването, а работещите в системата – че са оценени и възнаградени адекватно. Още по-очевидно е, че протестите, които синдикатите в НЗОК обявиха, са част от един по-голям сценарий за дестабилизация на страната и сваляне на правителството.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам